عنوان انگلیسی مقاله:

Integrating hierarchical balanced scorecard with fuzzy linguistic for evaluating operating room performance in hospitals

ترجمه عنوان مقاله: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • فرضیه
 • کارت امتیازی متوازن
 • شکل 1) علت و معلول از BSC
 • نظریه زبانی فازی
 • جدول 1) گام در فرآیند ساخت و ساز از کارت امتیازی متوازن است
 • شکل2) ارزش عملکرد زبان فازی
 • شکل3) ارزش اهمیت زبان فازی
 • جدول 2) سیستم شاخص های BSC از OR
 • جدول 4) ارزش عملکرد
 • جدول 5) اهمیت وزن
 • جدول 6) نمره عملکرد هر یک از معیارها.
 • نتایج
 • شاخص های سیستم OR
 • نمره عملکرد OR
 • نتیجه گیری و بحث
 • تشکر و قدردانی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی …

سازمان های مراقبت بهداشتی در حال فعالیت در یک محیط پیچیده هستند. پویا و رقابتی بودن، بخش مراقبت های بهداشتی بیمارستان ها منجر به ارائه انعطاف پذیری و کیفیت خدمات بیشتر شده است. سیستم ارزیابی عملکرد کارآمد برای کنترل، نظارت و بهبود کیفیت خدمات در سازمان های مراقبت های بهداشتی ضروری است. ارزیابی عملکرد اتاق عمل (OR)، یک کار مفید برای مدیران به منظور کنترل فرآیند عملیاتی OR تیم است به طوری که به ارتقاء عملکرد می انجامد. این مقاله بررسی استفاده از ابزار مدیریت: کارت امتیازی متوازن (BSC)، که تسهیل رسیدن مدیران به اهداف متعدد استراتژیک، و روش زبانی فازی برای ارزیابی و یا عملکرد است.

BSC یک برنامه ریزی استراتژیک و سیستم مدیریت است که به طور گسترده در کسب و کار و صنعت، دولت و سازمان های غیر انتفاعی استفاده می شود. ابتدا، یک مدل توسعه داده شده برای اندازه گیری عملکرد قابل قبول است و یا بر روی تعامل های مالی، مشتریان، فرآیند کسب و کار داخلی و یادگیری و چشم انداز رشد استوار است. بعد از آن، ساختار BSC، یکپارچه شده با زبانی فازی برای اندازه گیری و بهبود خدمات ارائه شده است. هدف از این مطالعه، برای ساختن یک سیستم ارزیابی عملکرد برای OR و استفاده از زبانی فازی برای تبدیل  شناخت ذهنی مدیران را به  یک نهاد اطلاعاتی  و تایید بهبود می باشد. نتایج این تحقیقات می توانند برای کمک به سازمان به ارزیابی و تجدید نظر در استراتژی خود و به طور کلی به اتخاذ رویکرد مدیریت نوین در عمل هر روز است.

کلید واژه ها: اتاق عمل، ارز یابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، رویکرد فازی زبانی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

عملکرد سیستم های اندازه گیری

عملکرد سیستم های اندازه گیری دقیق و کارآمد مانند یک ابزار مفید مدیران را قادر می سازد تا کنترل، نظارت و بهبود فرآیندها وعملکرد مراقبت بهداشتی را انجام دهند، خدمت می کند. درحال حاضر صنعت مراقبت های بهداشتی با فشار قوی و چالش های استراتژیک قابل توجهی برای تبدیل شدن به طور همزمان پاسخگویی بیشتر به خواسته های مشتریان، بهبود کیفیت و بهره وری  مواجه است.

این وضعیت تحمیل شده، سیستم های کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد قدیمی (سنتی)، راهنما های نارسا برای دستیابی به اهداف استراتژیک چندگانه هستند. به عنوان یک نتیجه، سازمان هایی مانند بیمارستان ها لازم است عملکرد خود را برای ذینفعان متعدد بهبود دهند و مراقبت های ادغام شده ای را دریافت می کنند که به معنی کار موثر، نوآوری و سازماندهی موثر است در این راه، بیمارستانها به طور فزاینده ای سیستم های اطلاعات مدیریت پیچیده وجامع اتخاذ می کنند، از جمله کارت امتیازی متوازن، برای دستیابی به اهداف استراتژیک است.


ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط