عنوان انگلیسی مقاله:

The organization as an interdisciplinary learning zone: Using a strategic game to integrate learning about supply chain management and advertising

ترجمه عنوان مقاله: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود ترجمه ویژه اعضاء

 دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • سازمان یادگیرنده و انتقال یادگیری
 • دلایل انتخاب دو حوزه کسب و کار تبلیغات و SCM، برای مورد کاوی Ad-SCM
 • رویکرد مورد کاوی به “بازی استراتژیک” در چارچوب “سازمان های یادگیرنده”
 • پروژه مورد کاوی آزمایشگاه تجربی Ad-SCM
 • تاریخچه خلاصه و پیش زمینه ای از صنعت تبلیغات برای بازی آزمایشگاه تجربی Ad-SCM
 • اجرای پروژه مورد کاوی آزمایشگاه تجربی بازی Ad-SCM
 • پویایی های تیم، درس های آموخته شده و تکامل تفکر SCM
 • شکل 1: پروژه بازی تجربی Ad-SCM( رویکرد سه مرحله¬ای)
 • یافته ها و بحث
 • جدول 1: ترجیحات دانشجویان مختلف: بینش های تکاملی
 • جدول 2: سوالات لجستیک و اثربخشی: تجربه تیم، اثر بخشی و بازخورد کلی
 • مفاهیم تحقیق
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

هدف:

هدف این مطالعه تحقیقی به دنبال کشف رابطه میان بازی استراتژیک، رویکرد و مدل یادگیری سازمانی و انتقال یادگیری به عنوان یک عامل موفقیت استراتژیک برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. هدف این تحقیق تشخیص و توسعه یکپارچگی استراتژیک نواحی میان رشته ای سازمانی است که منجر به توسعه یادگیری سازمانی می شود.

طرح/روش/رویکرد:

تحقیق با تاکید بر طرح جدید شبیه ­سازی -SCM تبلیغات (Ad-SCM) شامل بازی سازمانی استراتژیک جایی که یادگیری تجربی در فعالیت های سازمانی مورد تاکید است و در پی آن نتایج یادگیری دانشجویان تحلیل می­ شوند، از یک رویکرد مطالعه موردی میان رشته ای به یادگیری استفاده می­کند.

یافته ها:

پروژه بازی شبیه­ سازی (Ad-SCM) آموزش تجاری میان رشته ای برای آموزش پذیران را از طریق آماده سازی آنها برای اتصال کارای آن ها با دنیای مشارکتی از طریق استفاده از بازی های استراتژیک که فعالیت های یادگیری سازمانی، و انتقال دانش، مهارت، نگرش و ویژگی های مربوط به شغل برای برتری در محیط کار را ممکن می سازد، تقویت کرد. بازی های استراتژیک میان رشته ای ابزار ارزشمندی برای یادگیری و مدیریت دانش درون و بین سازمان ها هستند و نیاز به بررسی بیشتری دارند.

محدودیت ها/کاربرد های تحقیق:

تحقیق برای آموزش دهندگان که پروژه های میان رشته­ای نوآورانه را برای تقویت یادگیری در تمام اصول سازمانی در یک موقعیت بین سازمانی و بهبود عملکرد سازمانی برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار امتحان می­کنند، مفید است. این تحقیق برای متخصصان صنعتی بسیار ازرشمند است زیرا تفکر بحرانی را از طریق استفاده از یادگیری سازمانی به عنوان یک ناحیه یادگیری میان بخشی تشویق می کند و موضوعات مهم در نواحی مدیریت بازرگانی میان بخشی را بررسی می­ کند.

مفاهیم کاربردی:

بازی استراتژیک میان رشته­ ای مشارکت صنعت در ایجاد تبادلات مدیریتی بین رشته ای میان کارکنان را ممکن می­ سازد و موارد واقعی برای پروژه های تحقیقی میان رشته ای ارائه می ­کند. این تحقیق امکان انتقال یادگیری در طول دوره آکادمیک فردی را بررسی می­ کند که منجر به کاهش هزینه های آموزش و بهبود بازگشت سرمایه سازمان در آینده می­ شود.

ابتکار/ ارزش:

این مقاله از یک جریان تحقیق نوآورانه استفاده می­ کند که رابطه میان استفاده از بازی استراژیک، تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و انتقال یادگیری برای یادگیری کارا و مدیریت دانش را مشخص می­ کند.

کلمات کلیدی:

بازی استراتژیک، سازمان یادگیرنده، بازی های مدیریتی، آزمایشگاه تجربی بازی سازمانی Ad-SCM، مدیریت زنجیره تامین، تبلیغات

نوع مقاله: پژوهشی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط