عنوان انگلیسی مقاله:

The theoretical frame work of coaching

ترجمه عنوان مقاله: ساختار کلی تئوری رهبری

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2005

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 7 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • موضوع بحث مورد نظر ما چیست؟
  • آیا رهبری سرمایه گذاری را ارزش می بخشد؟
  • پرسش آزاردهنده ی ROI (سود سرمایه گذاری)
  • تحقیقی از ارتباط برای رهبری(Association for Coaching)
  • قانون شش به یک
  • محاسبه ی اصلی
  • نتیجه گیری

قسمتی از ترجمه مقاله

ترجمه چکیده ساختار کلی تئوری رهبری

اکنون که مفهوم علم اقتصاد را می دانیم نوبت به تعاریف و چهارچوب های کاری آن میرسد. این فصل رهبری تجارت را در زمره ی دیگر مداخلات فرد به فرد قرار داده،به توضیح تمایز بین فرآیند و محتوی در رهبری پرداخته و با نگاهی بر مدل های رهبری سودمند، مدل ساده ای را مطرح می کند که با اهداف این کتاب تناسب دارد. فرآیند ارائه ی تعاریف خسته کننده است و در این مورد بسیاری ضرب المثل قدیمی را که می گوید: “توصیف یک فیل مشکل است اما اگر یکی از آنها را ببینی میدانی که فیل است!”تکیه میکنند. با این وجود حرفه ی رهبری بدرستی تعریف نشده است و بنابراین مشخص نمودن آنچه رهبری با آن سروکار دارد و آنچه به آن مرتبط نیست سودمند می باشد.

افراد هنوز در تلاش هستند تا تفاوت بین رهبری و مربی گری را مشخص کنند و بین رهبری با هرچیزی که به معنای مشاوره و مفاهیم مرتبط با آن است، تمایز قائل شوند. در حال حاضر رهبری کاربردهای جداگانه ای دارد که من جمله ی آنها میتوان به بهبود مهارت های خاص، کارآمدی فردی، ارائه، جرات یا تمرکز حرفه ای اشاره نمود. در این میان رهبری تجارت را میتوان بسادگی تمییز داد چرا که هدف اصلی آن ارائه ی نتایج تجاری مشخص هم برای ارباب رجوعان و هم برای کارمندان است. کاربرد عبارات تجارت و مدیر اجرایی بدرستی مشخص نشده است. از کاربرد آنها میتوان برای ارائه ی سطح ارباب رجوع بصورت سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گیرند و یا کارورزان آنها را به جای یکدیگر بکار ببرند. دیگر عبارات نیز افراد را به اشتباه می اندازند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط