عنوان انگلیسی مقاله:

Cash Holdings, Use of Debt and Dividend Structure of Family Firms

ترجمه عنوان مقاله: ساختار نگهداشت وجه نقد، استفاده از بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی

$$$: فقط 11500 تومان (نیم بها)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: American Journal of Economics and Business Administration

نوع فایل: word

دانلود مقاله

11500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • منابع مرتبط
 • چارچوب نظری
 • سهم بهینه مالکیت
 • مالکیت خانوادگی و موجودی نقد احتیاطی
 • توصیف نمونه و طراحی تجربی
 • جدول 1. آمار توصیفی نمونه
 • شکل 1. سهم دارایی های بدون ریسک (وجوه نقد) و انحراف معیار پورتفولیو
 • شکل 2. بازده مورد انتظار و انحراف معیار پورتفولیو
 • جدول 2. تأثیر مالکیت خانوادگی بر اهرم و نقدینگی
 • اهرم و نقدینگی بنگاه های خانوادگی
 • اعتبارسنجی
 • جدول 3. تأثیر مالکیت خانوادگی بر اهرم و نقدینگی
 • جدول 4. ساختار نقدینگی، بدهی و سود تقسیمی
 • نتیجه گیری و خلاصه نتایج
 • تقدیر و تشکر

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی

بدهی و تقسیم سود در بنگاه های خانوادگی: در این مقاله رابطه بین ساختار مالی بنگاه و مالکیت خانوادگی را بررسی می کنیم و مدلی نظری برای موجودی احتیاطی وجه نقد ارائه می کنیم. نتایج تجربی ما نشان می دهد که بخشی از سهام یک شرکت که در اختیار اعضای خانوادگی مؤسس یا خویشاوندان آن ها قرار دارد بر استفاده از وجوه نقد و شبه نقد، سیاست تقسیم سود و ساختار بدهی بنگاه تأثیر می گذارد. نتایج ما در روش های برآورد مختلف و با استفاده از سایر مشخصات مدل معتبر است. نتیجه گرفتیم که بنگاه های خانوادگی معمولاً وابستگی کمتری به تأمین مالی بدهی در بلندمدت دارند، سود کمتری پرداخت می کنند و موجودی نقد احتیاطی بیشتری نگهداری می کنند.

کلیدواژه ها: بنگاه های خانوادگی، نگهداشت وجه نقد، ساختار مالی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

بنگاه­های خانوادگی

بنگاه­های خانوادگی محیط جالبی برای پژوهش­های علمی فراهم می­کنند. اکثر پژوهش­های قبلی شواهدی ارائه کرده­اند که نشان می­دهد حضور اعضای خانوادگی مؤسس به عنوان ذینفع و مدیر یکی از ساختارهای مالکیت کارآمد و سودآور است. منابع موجود شواهدی به دست آورده­اند که تأیید می­کند حضور اعضای مؤسس به عنوان CEO یا مدیرعامل باعث ارزش­آفرینی بنگاه­های خانوادگی می­شود. این شواهد نشان می­دهد که به عنوان مثال عملکرد بنگاه­های خانوادگی در معیارهای حسابداری و بازار بهتر از همتایان غیرخانوادگی آن­ها است، هزینه بدهی کمتری می­پردازند، کیفیت سود بالاتر و سود غیرعادی کمتری دارند.

نظریه نمایندگی بیان می­کند در رابطه­ای که یک طرف آن (موکل) طرف دیگر (نماینده) را به خدمت می­گیرد تا از طرف او خدمت یا فعالیتی را انجام بدهد به دلیل تفاوت منافع طرف­های درگیر در قرارداد، تعارض­ها افزایش می­یابد (جنسن و مکلینگ، 1976). یکی از مشخصات شرکت­های سهامی عام تفکیک مالکیت و کنترل است که می­تواند موجب این اختلافات نمایندگی شود (جنسن و مکلینگ، 1976، دمستز و لن، 1985؛ شلیفر و ویشنی، 1986).

در مورد تأثیر مالکیت خانواده مؤسس بر تقاضا و عرضه کیفیت سود (که مبنای پژوهش­های علمی در زمینه ساختار بنگاه خانوادگی بوده است) دو نظریه رقیب در ساختار نمایندگی وجود دارد: اثر سنگربندی و اثر همسویی. اثر سنگربندی پیش­بینی می­کند که سهامدارانِ دارای بیشترین سهم مالکیت (در این جا سهامداران خانوادگی)، احتمالاً در جهت کسب ثروت سایر سهامداران تلاش می­کنند. در مقابل اثر سنگربندی، اثر همسویی پیش­بینی می­کند که با افزایش مالکیت، انگیزه مدیران با انگیزه سهامداران خُرد همسویی پیدا خواهد کرد.

مالکیت خانواده مؤسس

مالکیت خانواده مؤسس نوع خاصی از مالکیت متمرکز است. پورتفولیوی خانواده­های مؤسس معمولاً چندان متنوع نیست (و بخش عمده ثروت خانوادگی مربوط به بنگاه خانوادگی است)، افق سرمایه­گذاری آن­ها بلندتر از مدیران عادی است (آن­ها معتقدند که سهم آن­ها در بنگاه میراثی است که باید به نسل­های آتی منتقل شود، نه این که این ثروت را در طول عمر خود خرج کنند) و معمولاً بر سمت­های مدیریتی ارشد کنترل دارند. از این رو، خانواده­های مؤسس (به عنوان سهامداران پرنفوذ) می­توانند کنترل و نفوذ قابل توجهی بر بنگاه داشته باشند.

نظریه نمایندگی در مورد بنگاه­های خانوادگی

استفاده از نظریه نمایندگی در مورد بنگاه­های خانوادگی این سوال را به وجود می­ آورد که با بلوغ این بنگاه­ها و با کاهش سهم مالکیت اعضای خانواده چه اتفاقی رخ خواهد داد. آیا مالکان خانوادگی بیشتر شبیه به بنگاه­های غیرخانوادگی رفتار می­کنند و با استفاده از تأمین مالی بدهی در پروژه­های پرمخاطره ­تر سرمایه­ گذاری می­کنند یا برای کاهش این مخاطره مقدار بیشتری وجه نقد نگهداری می­کنند؟

مقاله ما برای پاسخ سوال از مدل نظری موجودی نقد احتیاطی استفاده می­کند و بررسی می­کند که آیا بنگاه­های خانوادگی به عنوان اقدامی در جهت کاهش ریسک وجه نقد بیشتری نگهداری می­کنند و در نتیجه این کار نیاز آن­ها به تأمین مالی بدهی کاهش می­ یابد یا خیر. علاوه بر این، این مدل بررسی می­کند که آیا این کار از طریق سیاست­های کاهش سود تقسیمی انجام می­شود یا خیر.

این مقاله با ارائه شواهدی مبنی بر این که ساختار مالکیت خانواده باعث کاهش اختلافات نمایندگی می­شود به مجموعه پژوهش­های مربوط به بنگاه­های خانوادگی کمک می­کند. نتایج نشان می­دهد که وقتی سهم مالکیت و ساختار مدیریتی متمرکزتر است انگیزه مدیران همسویی بیشتری با انگیزه مالکان پیدا می­کند.

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

نتیجه گیری

نظریه نمایندگی

نظریه نمایندگی بیان می کند که منافع متضاد مدیران و سهامداران خُرد، و تفکیک مالکیت از کنترل می تواند موجب اختلاف شود. بنگاههای خانوادگی نمونه خاصی از مالکیت متمرکز هستند و پژوهش های موجود نشان میدهد که حضور اعضای خانواد در مناصب مدیریتی و در عین حال حفظ سهام مالکیت این اختلافات نمایندگی را کاهش می دهد و باعث ایجاد یک ساختار مالکیت کارآمد و سودآور می شود.

مدل نظری ما برای تعیین دوره زمانی بهینه ای که در آن خالص سرمایه گذاری در بنگاه خانوادگی به لحاظ اقتصادی تضمین شده باشد و نوع سرمایه گذاری هایی که ارزش بنگاه را افزایش می دهد، تهیه شده است. هدف تحلیل تجربی بررسی سه نتیجه مدل در مقایسه با بنگاه های غیرخانوادگی بود:

تحلیل آماری نشان داد که شرکت های خانوادگی بدهی بلندمدت کمتری دارند و وجوه نقد و شبه نقد آن ها بیشتر است. این نتیجه حتی با در نظر گرفتن مشخصات بنگاه نیز درست است. بدهی کمتر و وجوه نقد بالاتر در شرکت های خانوادگی را می توان به عنوان نشانه ای از همسویی بیشتر بین منافع سهامدار و اهداف مدیریت در مورد افزایش ارزش سهام از طریق کاهش ریسک دانست.

این مقاله با ارائه شواهد بیشتر غنای مجموعه پژوهش های مربوط به بنگاه ها را افزایش می دهد. شواهد نشان می دهند که ساختار مالکیت خانوادگی اختلافات نمایندگی را کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که سهم مالکیت و ساختار مدیریتی متمرکز باعث همسویی انگیزه مدیران با انگیزه مالکان شود. نتایج اقتصادی نتایج نشان می دهد که هدف از موجودی های نقد احتیاطی، سیاست کاهش سود تقسیمی و سیاست وابستگی کمتر به تأمین مالی بدهی بلندمدت نتیجه همسویی منافع سهامداران و اهداف مدیریت در مورد ایجاد ارزش بنگاه از طریق کاهش ریسک است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

فرم تماس با ما