عنوان انگلیسی مقاله:

Deconstructing the future of management: Pharmakon, Gary Hamel and the impossibility of invention

ترجمه عنوان مقاله: ساختار شکنی آینده مدیریت: فارماکون و گری هامل و ابتکار غیر ممکن

$$$: فقط 4500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • نظریه دریدا در مدیریت و مطالعات سازمانی
  • ساختار شکنی دریدا نسبت افلاطون
  • بحث: ابداع مجدد مدیریت در نظام سرمایه داری آینده
  • نتيجه‌گيري
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله ساختار شکنی آینده مدیریت

یک انگیزه ی رو به رشد برای این ادعا وجود دارد که مدیریت در آینده باید به منظور انرژی بخشیدن به پتانسیل خلاق کارمندان فعالیت ها و عملکردهای جدیدی را ابداع کند. با این وجود، مباحث در ابداعات مدیریت، از ویژگی های تابع عملکردی دوسویه است که برای مفهوم مدیریت بررسی می کند. از یک سو مدیریت را به عنوان سمی به تصویر کشیده، که می تواند مانع از نوآوری گردد. و از سوی دیگر مدیریت را به درمان به تشبیه نموده که موجب التیام و درمان نقایص است که مانع نوآوری می گردد.

ژاک دریدا از انعکاس این معانی دوگانه فارموکون یک واژه با دو معنی درمان و سم آگاه گشته و در کتاب مدیریت معروف آن را بحث می کند. با این وجود هامل تلاش کرد تا بین اصول از مدیریت که مانع نوآوری است و آن اصولی که نوآوری را تسهیل می کند تمایز روشنی ایجاد نماید اما در نهایت مردد است که مدیریت یک درمان است یا یک سم. برای نوآوری این دوگانگی امتیازی شد برای اینکه مدیریت بعد از این دوره به این تناقض فکر کرده و به وسیله ترکیب این دو تخطی به سوی منطق سازنده پیش می رود.

واژگان کلیدی: نوآوری در مدیریت، انجمن گفتگوی تجارت مدیریت، گری هامل، ساختارشکنی، ژاک دریدا

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه ترجمه مقاله ساختار شکنی آینده مدیریت

این فرض در ادبیات مدیریت به طور گسترده شهرت یافته است که نوآوری برای رشد شرکت در اقتصاد جهانی فوق رقابتی و متلاطم ضروری می باشد و اثبات خواهد شد که در سرمایه داری آینده ضروری تر خواهد شد. (تریف، 2000). برای دستیابی و رسیدن به نوآوری به وسیله انجمن های مدیریت کتاب های معروفی نوشته شده که در آن ابزارها، دروس و ایدوئولوژی های پیشنهادهایی می کنند که آنها مدعی اند به وسیله این ابزارها سازمان ها به یک خوشه خلاق تبدیل می شود. موفقیت ها انجمن های مدیریت غالبا با اشاره به تواناییشان برای تحقق بخشیدن به نیازهای مدیران برای پیدا کردن راه حل های ساده و تا حدودی سریع برای مشکلات پیچیده سازمانشان توضیح داده می شود (جکسون، 1996:572).

در واقع انجمن های مدیریت دلایل پزشکان معجزه گر را با وعده هایشان برای درمان بیماری های سازمان مقایسه می کند (کلارک و سالامان، 1996). با این وجود منتقدان نوشته های انجمن مدیریت را به پیش پا افتاده بودن و بیهوده بودن متهم کردن (هارنی، 2005). اما حتی اگر این اتهام هم درست باشد ما نباید فراموش کنیم که انجمن های مدیریت بر شیوه های مدیریت نفوذ قابل توجهی داشته اند (کلارک و سالامان، 1998، هیوزنسکی، 1993، جکسون، 2001). بنابراین کاستیا، گرامپ و آمیریدیس (2008)، تریف (2000) و پارکر (2002) با ادبیات انجمن جدال جدی داشته و عنوان کردند کتابچه مدیریت نشا نه ای از توسعه سرمایه داری می باشد.

مداوم ساختار یافته ساده نموده و تقلیل داده است.

بدین ترتیب مفهوم نوآوری مدیریت، ساختارهای زیانبخش را که مانع تولید محصولات نوظهور گشته و یا آنها را محدود و یا استاندارد می کند را، اداره می نماید. در واقع این مقاله نتیجه می گیرد که ساختار مفهومی نوآوری مدیریت لزوما باید به منوظر رسیدن به تازگی تخطی کند. در این مقاله به روش زیر پی می رود. اولا من بازتاب نظریه دریدا را در مورد معانی دوگانه فارکاکون در فلسفه افلاطون، که به دو لغت درمان و سم دلالت دارد را بررسی می کنم، دوما، نوشته های هامل را بکار می گیرم، کسی که اخیرا گفته است عملکرد مدیران بطور کلی باید دگرگون شود. در حالیکه افلاطون از نویسندگی صحبت می کند، هامل بطور ذاتی از مدیریت صحبت می کند، من می خواهم نشان دهم که چگونه مفاهیم فارماکون می تواند برای درک منطق تناقض گرا در بین مخاطبین هامل برای نوآوری مدیریت آموزنده باشد. در نهایت من بین مطالعات ساختار شکنانه هامل باآنچه که در دهه های گذشته به طور گسترده در مباحث مدیریتی شناخته شده ارتباط برقرار می کنم.

ترجمه مقدمه مقاله

نتيجه‌گيري ترجمه مقاله ساختار شکنی آینده مدیریت

كتابچه‌هاي راهنماي مديريت معروف اغلب مخالف تخطي و سرپيچي مديران از پارادايم‌هاي مديريتي رسمي و ثابت شده مي‌باشند. در حالي كه براي حل مشكل بهره‌وري روشهاي سنتي طراحي شده بود. بسياري از انجمن‌هاي گفتمان تجاري مديريت مدعي هستند كه روشهاي جديد نوآوري لزوماً مديريت را قادر به بسيج و سازماندهي نيروي بالقوه كاركنان خلاق مي‌سازد. در مباحث نوآوري مديريت، مفهوم مديريت به يك عملكرد دوگانه عجيبي نسبت داده شده است. از يك سو، مديريت به عنوان يك سم يا زهر مي‌باشد كه مي‌تواند منجر به از بين رفتن نوآوري در كاركنان گردد و از سويي ديگر، مديريت به عنوان يك درمان در مقابل ساختارهاي سازماني سنتي كه مانع نوآوري هستند محسوب مي‌شود.

در اين مقاله، از طريق مطالعات ساختار شكنانه كتاب مديريت براي مديران آينده نشان داده است كه چگونه هامل (2007) تلاش داشته كه بين اصول مديريتي كه ببه اعتقاد وي تسهيل‌كننده خلاقيت است و اصول مديريتي كه مانع خلاقيت مي‌باشد تمايز ايجاد كند دريدا(1981) ماهيت دوگانه نظريه فارماكون را (يك كلمه كه هم‌معني سم مي‌دهد و هم معني درمان در منطق دوگانه نوآوري مديريت مورد استفاده قرار داد و منعكس نمود. مطالعات ساختارشكنانه هامل يك ابهام اساسي و ذاتي در مفهوم نوآوري مديريت را آشكار مي‌سازد. مباحث نوآوري مديريت به توليد يك سري شيوه‌هاي مديريت جديد با روش متوالي كه در قالب اصول ابزارها و كتابچه‌هاي راهنما بيان شده محدود مي‌گردد با انجام اين كار نوآوري در مديريت به يك ساختار مفهومي تبديل مي‌شود كه لزوماً بايد به منظور رسيدن به هدف خود تخطي كند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123