عنوان انگلیسی مقاله:

Value based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ های تأمین: روش بهینه­ سازی قوی

$$$: فقط 12000 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 35 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر آثار تحقیقی پیشین
 • روش مفهومی
 • عملکرد ارزش محور و مدیریت ریسک
 • عملکرد یکپارچه و مدیریت ریسک
 • روش­های بهینه ­سازی نیرومند
 • مدل تصمیم­ گیری
 • مجموعه ­ها و شاخص ­ها
 • متغیرهای تصمیم ­گیری
 • متغیرهای فرعی (کمکی)
 • پارامترها
 • تابع هدف
 • قیود حوزه فیزیکی
 • محدودیت برای دامنه های مالی
 • نمونه مورد-گرا
 • توصیف مورد و تولید سناریو
 • مورد مبنایی و تحلیل حساسیت
 • نیرومندی هدف و راه حل
 • نتیجه­ گیری و دورنما
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ های تأمین …

عملکرد یکپارچه و مدیریت ریسک اهرم اصلی افزایش ارزش سهامدار به صورت کلی است. در این مقاله، چارچوب مربوط ه­ای را برای عملکرد ارزش- محور و بهینه ­سازی ریسک در زنجیره­ های تأمین ایجاد می­ کنیم. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان ابزار سنجش متداول عملکرد ارزش- محور در میزان­ فروش ­های میان ­مدت و برنامه­ ریزی عملیات (S&P) به کار برده می ­شود. به دلیل عدم اطمینان به رویدادهای آینده، برای حل مسأله­ی ریسک­ های عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین مالی و فیزیکی از روش ­های بهینه­ سازی نیرومند استفاده می ­شود. جوانب چندگانه نیرومندی و دلالت­ های کلی این چارچوب با استفاده از تحلیل عددی موردگرا به طور برجسته نشان داده شده­اند.

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین، فروش و عملیات برنامه ریزی، بهینه سازی قوی، مدیریت مبتنی بر ارزش، مدیریت ریسک

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ های تأمین …

ایجاد ارزش سهامدار معمولاً بزرگترین هدف تجاری محسوب می­شود (یونگ و اوبیرین، 2001) و مستلزم روشی  یکپارچه برای مدیریت ریسک و عملکرد است (مقایسه کنید با  ریچی و بریندلی، 2007، اومن و همکاران، 2009). مدیریت ارزش – محور (VBM) چارچوب مربوط ه­ای را فراهم می­ کند که از درخت­ های محرک ارزش و متریک­ های عملکرد تنظیم شده با ریسک به عنوان مفاهیم اصلی در مدیریت ریسک و عملکرد استفاده می­ کند (کاپلان و اتکینسون، 1998). درخت ­های محرک ارزش عملکرد سطح بالا را عمیقاً در اهرم­ های عملیاتی مدیریت عملکرد وارد می­ کنند. مفاهیم ضمنی ریسک از طریق هزینه سرمایه تنظیم شده با ریسک در متریک ­های عملکرد لحاظ می­ شوند (یونگ و اوبرین، 2001). از دیدگاه تحقیق در عملیات، این VBM رایج دو مشکل بزرگ دارد. اول، درخت­ های محرک ارزش فقط چارچوب­ های توضیحی هستند و از تصمیم ­گیری پشتیبانی نمی­ کنند. دوم، مفاهیم ضمنی ریسک فقط به صورت غیر مستقیم پوشش داده می­ شوند و اطلاعات سناریو محور را برای استخراج برنامه­ های نیرومند حذف می­ کنند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط