عنوان انگلیسی مقاله:

A Scalable Approach to Learn Semantic Models of Structured Sources

ترجمه عنوان مقاله: روش هایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

$$$: فقط 15500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: IEEE

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

15500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله روش هایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

مدل های معنایی انتزاعی از منابع داده ها به معنای توصیف داده ها و مفاهیم و روابط تعریف شده توسط دامنه ها می باشد. ساختمان داده ها مانند یک گام مهم در ادغام مدل ها می باشد. در این مقاله، ما در حال حاضر یک رویکرد مقیاس پذیر به صورت خودکار در یادگیری مدل های معنایی از یک منبع داده های سازمان یافته با استفاده از دانش منابع طراحی می نماییم. ارزیابی ما نشان می دهد که رویکرد تولید مدل های معنایی حداقل ویژگی های مدل را بیان می کند.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png