عنوان انگلیسی مقاله:

Shared Leadership and Team Learning: Roles of Knowledge Sharing and Team Characteristics

ترجمه عنوان مقاله: رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی: نقش به اشتراک گذاری دانش و نقش ویژگی های تیم

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: The Journal of International Management Studies

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی متون و فرضیه
 • رهبری اشتراکی
 • رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی
 • نقش به اشتراک گذاشتن دانش
 • نقش ویژگی های تیم
 • روش ها
 • نمونه
 • متغیرها
 • تحلیل داده ها
 • نتایج
 • نتیجه گیری و بحث
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی

بسیاری از سازمان ها برای افزایش عملکرد یا رسیدن به هدف های سازمانی خاص، تیم های کاری را  اتخاذ می کنند. با این حال، هنوز بسیاری از مسائل فاش نشده ای در مورد عملکــرد این تیم ها وجــود دارد هر چند که تحقیقات در مورد تیم ها نگرانی و علاقه و اهمیت بسیاری از مطالعات بوده است. کسب مزایای رقابتی استـراتژی مهمی است که سازمان می تواند بدست آورد. علاوه بر این، رهبری است که به عنوان عامل حیاتیای که می تواند  به اثربخشی تیم ها دست یابد اندیشه می کند. گذشته از این، دانش می تواند مزیت های رقابتی سازمان ها را افزایش دهد و حفظ کند در حالیکه اشتراک گذاری دانش می تواند به جمع آوری کردن دانش، بالا بردن و بهبود توانایی و عامل مهم یادگیری سازمانی بیانجامد.

این مطالعه در بر دارنده ی؛ بررسی روابط متقابل میان رهبری اشتراکی، اشتراک گذاری دانش، ویژگی های تیم و یادگیری تیمی؛ سی و پنج تیم کـــــاری است. نتایج نشان می دهد که رهبری اشتراکی به طور قابل توجه و مثبتی یادگیری تیمی را تحت تاثیر قرار می دهـــد. به هرحال اشتراک گذاری دانش میان رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی وساطت می کند. علاوه بر این، ویژگی های تیم رابطه ی بین رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی را متعادل می کند.

کلید واژه ها: رهبری اشتراکی، یادگیری تیمی، اشتراک گذاری دانش

ترجمه مقدمه مقاله

مقاله رهبری اشتراکی و یادگیری تیمی

در محیط بسیار رقابتی امروز، کارگرانی مورد نیاز هستند که در اداره کردن کارها برای موقعیت های مختلف همکاری و تعاون کنند. بنابراین، کار تیمی در عمل بیشتر و محبوبتر است. علاوه بر این، متعاقــــب تمایل و روند و توسعه ی گروه کار به طور گسترده ای توسط سازمان ها در مورد مسائل مهم استفاده مــی شود، مسائل مربوط به رهبری جلب توجه بیشتری می کند و به عنوان یک عامل حیاتی روی پیشرفت عملـــکرد تیم مشاهــــده شده است (کوهن و بیلی 1997). حتـی برخی از مطالـــعات مطـــرح کرده اند که رهبـــری مهمترین عامل در عملکرد تیم است (به عنوان مثال سینکلر 1992؛ زاکارو و ریتمن و مارکز 2001).

از تـئوری رهبری در گذشته (از جمله تئوری ویژگی، تئوری رفتار، تئوری موقعیت/احتمال) تا دیدگاه های رهـبری نوظهور (مانند رهبری تعاملی، رهبری تحول گرا و همچنین رهبری کاریزماتیک)؛ تمرکز تحقیقات در مورد رهبری از رفتار و ویژگی فردی به موقعیتی و همچنین تعــامل بین رهبران و اعضاء منتقل شده است. با این حال، هنوز عملکرد رهبری شخص رهبر برجسته تر است. از سوی دیگر، برخی از مطالعات در دهـــه های گذشــته وجود دارد که تاکید را از رهبر فردی در یک ساختار سازمانی بــــه یک رهبری جمعــــــی توسط اعضای تیم انتقال داده است (انسلی، همیلسکی و پییرس 2006). اهمیت رهبری اشتراکی بــا مشارکت جمعی اعضا در کارهای مبتنی بر تیم برجسته شده است. (پیرس و مانز 2005).

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط