عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between career growth and organizational commitment

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی

$$$: 7500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • رشد حرفه ای و تعهد موثر
 • رشد حرفه ای و تعهد مستمر
 • رشد حرفه ای وتعهد هنجاری
 • رشد حرفه ای
 • تعهد سازمانی
 • کنترل متغیر
 • نتایج
 • تجزیه وتحلیل برگشت
 • بحث
 • اثر رشد حرفه ای بر تعهد سازمانی
 • کاربرد های مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی

این تحقیق روابط بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی را مورد آزمایش قرارداده است. رشد حرفه ای به وسیله چهار عامل ادراک می شود: پیشرفت اهداف حرفه ای، توسعه توانایی حرفه ای، رشد پاداش وسرعت ارتقا. تعهد سازمانی به صورت ادراکی مورد استفاده میر و آلن (1997) قرار گرفت. پیمایش اطلاعات که از 961 کارمند در 10 شهر جمهوری چین جمع آوری شد نشان می دهد که چهار بعد از رشد حرفه ای به صورت مثبت با تعهد ارتباط موثر دارد وسه شکل این ابعاد به طور مثبت ارتباط مستمر و قانونی با تعهد دارد.

تنها سه تعامل از هیجده تعامل دو طرفه در میان عوامل رشد حرفه ای، نتیجه تعهد سازمانی است (پیشنهادی که عوامل رشد حرفه ای می کنند). نتیجه تمرکزبر چگونگی رشد حرفه ای می تواند در مدیریت تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: رشد حرفه ای، تعهد سازمانی، هدف پیشرفت شغلی، توسعه توانایی های حرفه ای، سرعت توسعه، رشد پاداش

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه رابطه بین رشد حرفه ای و تعهد سازمانی

در اقتصاد جدید روش سازمان های ساختار یافته ومدیریت شده تغیر یافته است همچنین روابط بین کارمند-سازمان اصلاح شد و سوالات در مورد چگونگی فعالیت های توسعه حرفه ای که اکنون در تبادل روابط بین کارمند و سازمان مناسب است افزایش یافت. روزهایی یک کار راهه تنها با یک سازمان به عنوان تغییر کار راهه و پویایی حرفه ای رابطه داشت پدیده ای رایج شد این تغییرات هم روی اشخاص وهم روی سازمان ها موثراست. تحقیق نشان داد که رشد حرفه ای یکی از مهمترین عوامل بیان شده توسط دانشجویان در تصمیم گیری برای انتخاب کار است. به هرحال امروزه جستجو برای دسیابی به رشد حرفه ای شخصی می تواند در میان سازمان های متفاوت انجام شود، اگرچنین فرصت هایی در کارکنان حاضر از بین رفته باشد ایجاد تعهد سازمانی برای این اشخاص کم اهمیت تراست.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط