عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding Relationship between Personality Types, Marketing-mix Factors, and Purchasing Decisions

ترجمه عنوان مقاله: درک رابطه بین نوع شخصیت، عوامل آمیخته بازاریابی، و تصمیم گیری خرید

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع:الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • مدل پژوهش
 • طرح تحقیق و روش شناسی
 • مدل مسیر
 • یافته ها و بحث
 • ENFJ
 • ESFJ
 • INFJ
 • نتیجه گیری و استدلال نهایی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله درک رابطه بین نوع شخصیت، عوامل آمیخـته بازاریابی، و تصمیم گیری خرید

درحال حاضرباندونگ به عنوان یکی از شهرهای مشهور اندونزی، با افزایش مغازه های توزیع مد روبروست. این مغازه ها که به آنها دیسترو میگویند، یکی از بزرگترین عامل های رشد صنعت مد در باندونگ است. این مقاله در نظر دارد تا درکی از چگونگی ارزیابی مشتریان و صنعت مد که دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند ارائه دهد و همچنین اثرات آن را نیز بر رفتار خرید مشتریان نشان دهد. داده های مشتریان به وسیله دو پرسشنامه جمع آوری شده است. پرسشنامه اول برای جمع آوری وِیژگی شخصیتی مشتریان دیسترو به کار گرفته می شود درحالی که پرسشنامه دیگر برای ارزیابی عوامل آمیخته بازاریابی و اثرات آن بر تصمیمات خرید استفاده می شود.

روش آنالیز رگرسیون چندگانه و مبین برای تجزیه این داده ها به کار می رود. نتایج نشان داد که مشخصات شخصیتی مشتریان به ارزیابی آنها از عوامل آمیخته بازاریابی مرتبط است که بر تصمیمات خرید آنها اثرگذار است. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان شاخصی برای درک رفتار مشتریان دیسترو در باندونگ استفاده شود تا از این طریق مدیران و تولید کنندگان بتوانند راهبردی کارآمد برای آینده خود اتخاذ کنند. علاوه بر این، چون مطالعات پیشین تنها خود را به سنجش و مقایسه عوامل آمیخته بازاریابی محدود کرده بودند، این مطالعه قصد دارد که به طور عمیق تر بر رفتار مشتری متمرکز شود، این تمرکز نه تنها مشتریان دیسترو با انواع شخصیتی مختلف را در نظر می گیرد بلکه اثرات آن بر رفتار خرید را نیز ارزیابی می کند.

کلمات کلیدی: خرید تصمیم گیری، نوع شخصیت، بازاریابی، تجزیه و تحلیل مجذا، رگرسیون چندگانه

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله درک رابطه بین نوع شخصیت، عوامل آمیخته بازاریابی، و تصمیم گیری خرید

باندونگ یکی از بزرگترین شهرهای مدرن اندونزی است. براساس داده های به دست آمده از مطالعات قبلی، صنعت مد IDR45,803,769,843 یا 71/43 درصد از کل تولید ناخالص باندونگ درسال 2009 را تشکیل می داد. یکی از منابع اصلی سود و درآمد در صنعت مد باندونگ، توزیع فروشگاه  است که به طور اختصار به آن “distro” می گویند، این شاخه از صنعت، مد نسل جوان را مورد هدف قرار داده است. در سطح اولیه پیشرفت خود در سال 1977، این شرکت تنها 5-7 فروشگاه در باندونگ داشت. با این وجود، تا سال 2009 تعداد آنها در باندونگ به طور چشمگیری افزایش یافت و در حال حاضر 480 فروشگاه دیسترو در باندونگ وجود دارد (NN,2012).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط