عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge Workers and the Principle of 3S (Self-management, Selforganization, Self control)

ترجمه عنوان مقاله: دانشوران و اصول 3S (مدیریت فردی، سازماندهی فردی، کنترل فردی)

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله دانشوران و اصول 3S

کارفرمایان به دلیل نوآوری و خلاقیت دانشوران اهمیت زیادی برای آن ها قائل هستند. به دلیل ماهیت ناملموس دانش، مدیریت دانشوران مستلزم رویکردها، ابزارها و روش هایی متفاوت با مدیریت کارکنان غیر دانشی است. بر اساس یکی از دیدگاه های فراگیر سبک مدیریت دانشوران در مقایسه با سبک مدیریت کارکنان غیردانشی کمتر آمرانه و بیشتر مستقل است. این مقاله پیشینه نظری عبارت دانشور را ارائه می کند و آن بخش از پژوهش های مربوط به دانشوران را پوشش می دهد که به استقلال دانشوران اختصاص دارد. مفهوم استقلال از طریق سوال مربوط به اصول موسوم به 3S بررسی شده است.  3S به معنای مدیریت فردی، سازماندهی فردی و کنترل فردی است. این فرضیه مطرح می شود که دانشوران فعالیت مستقل تر و کار بر اساس اصول 3S را ترجیح می دهند. این مقاله درباره پاسخ 457 پاسخ دهنده و دانشوران در مشاغل مختلف بحث می کند. نتیجه پیمایش نشان داد که سبک مدیریت در حال تغییر است.

کلیدواژه ها: دانشوران، دانش، مدیریت، 3S

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله دانشوران و اصول 3S

کارفرمایان معمولاً به خاطر نوآوری و خلاقیت دانشوران اهمیت زیادی برای آن­ها قائل هستند زیرا این افراد جزء عناصر مهم توانایی سازمان برای بقا و موفقیت در یک محیط بیش از پیش رقابتی و سریعاً در حال تغییر شناخته می ­شوند. در صنایع خصوصی، ارائه محصولات و خدمات جدید یا بهبود یافته به بازار نیازمند نوآوری و خلاقیت است در حالی که نیاز بخش دولتی به کارکنان نوآور و خلاق بیشتر است زیرا دولت به دنبال بهبود قابل توجه و تغییر عرضه خدمات دولتی است (برینکلی، فاوث، ماهدون و تئودوروپولو، 2009).

مدیریت دانشوران به رویکردها، ابزارها و روش­هایی متفاوت با مدیریت کارکنان غیر دانشی نیاز دارد. طبق اظهارات پیتر دراکر، دانشوران کارکنانی هستند که در برابر مدل فرماندهی و کنترل (که 100 سال پیش از حوزه نظامی وارد حوزه کسب و کار شده است)  مقاومت می­ کنند (دراکر، 1988).

دلیل مقاومت دانشوران در برابر سبک مدیریت فرماندهی و کنترل ماهیت خاص کار دانش ­محور است. وقتی مدیران نتوانند فرایندهای کار دانش­ محور را دنبال کنند (دانشوران این کار را در ذهن خود انجام می­ دهند) نمی ­توانند دانشوران را در حین کار کنترل کنند. در هنگام مشکلات نمی­ توانند مداخله به موقع داشته باشند.

پشتیبانی مدیر123http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png