عنوان انگلیسی مقاله:

Global data mining: An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions

ترجمه عنوان مقاله: داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • موارد و روش های تحقیق
 • مواد تحقیق
 • روش تحقیق
 • قانونی لوتکا
 • زیر ساخت های تحقیقات
 • محاسبه مقدار C
 • نتایج
 • توزیع های سال نشر
 • توزیع های استنادی
 • توزیع های کشور قلمرو
 • توزیع نام موسسه
 • جدول1 :25 کشور برتر در سال 2009-1989
 • توزیع توسط نوع سند
 • توزیع شده توسط زبان
 • توزیع های موضوع
 • شکل 1: انتشار و وضعیت استناد در هر سال. منبع: پایگاه دادهSSCI
 • جدول 2 :توزیع نوع و زبان سند2009-1989
 • توزیع عنوان منبع
 • جدول 3: توزیع 25 گروه اول از منابع 2005-1989
 • جدول4. محاسبه بهره وری نویسنده داده کاوی
 • جدول 5 :محاسبه n برای داده کاوی
 • شکل 2. توزیع بهره وری ادبیات نویسنده در پژوهش داده کاوی
 • جدول 6. آزمون K-S برای داده کاوی
 • جدول 7. نمای کلی از نوآوری های فن آوری در داده کاوی
 • جدول 7: مروری بر نفوذ بازار در داده کاوی
 • جدول 8. نمای کلی از قبول تعداد در داده کاوی
 • بحث
 • تجزیه و تحلیل بهره وری منابع توسط قانون لوتکا
 • بحث و گفتگو
 • نوآوری های فناوری داده کاوی (1998-1989)
 • قبولی داده کاوی سازمانی(2003-1999)
 • نفوذ در بازر با استفاده از داده کاوی(2009 -2004)
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری

با استفاده از روش داده کاوی این مطالعه و تجلیل روند تحقیقات و پیش بینی داده کاوی را از سال 1989 تا سال 2009 را با عنوان داده کاوی در پایگاه SSCI انجام داده است روش کتاب سنجی تحلیل روشی بررسی موضوع در این بازه زمانی است. ما با برداشت از 1881 مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم در این مقاله پیاده سازی و طبقه بندی مقالات داده کاوی با استفاده از سال نشر، استناد، کشور نشر، نوع سند، نام موسسه، زبان، عنوان منبع و موضوع منطقه برای وضعیت های مختلف به منظور کشف تفاوت ها و اطلاعات چگونگی فناوری و توسعه یافتگی آن در این دوره با گرایش های فناوری پرداخته ایم و پیش بینی نتایج را از این مقالات انجام داده ایم.

همچنین این مقاله انجام آزمون K-S را برای بررسی اینکه آیا تجزیه و تحلیل براساس قانون لوکتا است یا نه انجام دادند. علاوه براین تجزیه و تحلیل بررسی متون تاریخی جهت نفوذ فناوری داده کاوی انجام شده است. این مقاله یک نقشه راه برای تحقیقات آینده، و روندهای تکنولوژی و پیش بینی و تسهیل انباشت دانش را در دستور خود دارد به طوری که محققان داده کاوی بتواند با صرف هزینه کم بر روی موضوع مشخص خود متمرکز شوند. این بدان معنی است که پدیده موفقیت در نشریات با کیفیت بالاتر شایع تر است.

کلیده واژه ها: داده کاوی، روند تحقیقات و پیش بینی، نفوذ فناوری و روش کتاب سنجی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط