عنوان انگلیسی مقاله:

Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting and reporting

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری برای محیط‌ زیست: به‌سوی یک دیدگاه نظری برای گزارشگری و حسابداری محیط‌ زیست

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • شکل 1. مدل نظری برای حسابداری و گزارشگری محیط زیست
 • مدل حسابداری و گزارشگری محیط‌زیست
 • خطرات محیط‌زیست
 • مسئولیت شرکت
 • مسئولیتهای اجتماعی صنعت در قبال حفظ محیط‌زیست
 • رابطه جدید بین صنعت و محیط‌زیست
 • اندازه‌گیری اثر صنعت
 • تمایل به سرمایه‌داری
 • تمرکز بر تجارت
 • اعتقاد به اقتصاد نئوکلاسیک
 • وابستگی به پول
 • مفاهیم حسابداری
 • حسابداری کلی‌نگر جدید
 • حسابداری کلی‌نگر جدید
 • افشا و گزارش کردن آثار
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله حسابداری برای محیط‌ زیست: به‌سوی یک دیدگاه نظری برای گزارشگری و حسابداری محیط‌ زیست

این مقاله توسعه یک مدل نظری چند لایه بر اساس حسابداری زیست محیطی و گزارش (خطرات شدید زیست محیطی، مسئولیت پذیری شرکت های بزرگ و روابط جدید بین صنعت و محیط زیست، تاثیر اندازه گیری صنعت، و افشا و گزارش) می باشد. مدل نظری شامل هشت قسمت می باشد. فرض اساسی بر این است که تغییرات زیست محیطی سیاره را در معرض خطر قرار می دهد.

توجه به این صنعت تاثیر زیادی محیطی زیست و جامعه قانونی دارد. همانطور که به نظر می رسد در شرایط فعلی برای خارج کردن این سیاره از معرض خطر، نیاز به یک رابطه جدید بین صنعت و محیط زیست است. استدلال بر این است، اگر چه باید یک جهت گیری مجدد سریع بلند مدت انجام گیرد، اما در توسعه پایدار کوتاه مدت تصفیه سوخت فوری باید هدف باشد. و نیاز به یک سیستم اندازه گیری برای ارزیابی تاثیر صنعت می باشد، اما حسابداری فعلی به دلایل مختلف (به عنوان مثال، وابستگی مالی، جهت گیری سرمایه داری، تمرکز کسب و کار، اعتماد به اقتصاد نئوکلاسیک، مقدار عددی، و شیوه های حسابداری فنی) نامناسب است. بنابراین نیاز به یک حسابداری جامع جدید می باشد.

حسابداری زیست محیطی

در نهایت، استدلال شده است که شرکت به دلیل عملکرد نظارت خود باید حسابداری زیست محیطی خود را به سهامداران خود را گزارش دهند. چندین مفاهیم از پذیرش این مدل فرضی برای سازمان ها و حسابداران وجود دارد. اول، به طور کلی، برای مدیران و حسابداران در اقدام فوری برای بررسی تهدید ها عاقلانه به نظر می رسد. دوم، الگوی حسابداری سنتی با توجه محدود آن بر ارقام حسابداری پیامدهای زیست محیطی فعالیت های سازمانی را دربرندارد.سوم، به عنوان بخشی از نوآوری و تجربه نیاز مستمر برای کشف سیستم های ارزش گذاری پولی و غیر پولی جایگزین بالقوه ضروری است. در نهایت، چارچوب نظری نشان می دهد که به عنوان بخشی از خروجی خود از سازمان های تابع نظارت خود باید عملکرد زیست محیطی خود را برای سهامداران افشا نماید.

واژگان کلیدی: حسابداری برای منابع طبیعی، حسابداری محیط زیست، موجودی طبیعی، گزارش حسابداری محیط زیست، مدل نظری

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط