عنوان انگلیسی مقاله:

Agile supply chain capabilities: Determinants of competitive objectives

ترجمه عنوان مقاله: توانایی های زنجیره تامین چابک عوامل تعیین کننده رقابتی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • محرک های ادغام زنجیره تامین
  • ماهیت زنجیره تامین چابک
  • یک مدل مفهومی برای ارزیابی یک زنجیره تامین چابک
  • روش تحقیق
  • نتایج و بحث و توضیح
  • خلاصه و نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله توانایی های زنجیره تامین چابک عوامل تعیین کننده رقابتی

تغییر شرایط و نیاز های فنی و مشتری، تولید کنندگان را بر این وا می دارد تا به منظور رقابتی بودن قابلیت ها و توانایی ها، زنجیره تامین چابک را ارائه می دهند. بنابراین، تاکید شرکت ها، بر انعطاف پذیری و چابکی، می باشد تا در برابر نیازهای منحصر به فرد مشتری ها و بازارها، پاسخ سریع دهند. اگر چه قابلیت های منبع مورد نیاز، اغلب به سختی توسط شرکت های منحصر به فرد و تکی، آماده و حفظ می شوند. بنابراین همکاری و تاثیرگذاری بر توانایی و قابلیت های تکمیلی، برای شرکت ها لازم است. به همین منظور، شرکت های توزیع شده به لحاظ مکانی و تفکیک شده  از نظر حقوقی، از طریق فناوری های اینترنتی با یکدیگر ادغام شده اند. این مقاله، به بررسی الگوهای نو ظهور در ادغام زنجیره تامین می پردازد. همچنین رابطه بین الگوهای نو ظهور در رسیدن به اهداف رقابتی را بررسی می کند. نتایج گزارش شده در این مقاله، بر اساس داده های جمع آوری شده از یک نظر سنجی و ارزیابی با استفاده از پرسش نامه استاندارد هستند.

این نظر سنجی شامل 600 شرکت در انگلستان می باشد (به عنوان بخشی از یک مطالعه و بررسی بزرگتر از ساخت و تولید چابک). این مطالعه بوسیله یک مدل مفهومی بدست آمده که مرتبط کننده اصول زنجیره تامین به اهداف رقابتی می باشد. این مطالعه، مستلزم استفاده از آنالیز فاکتور، جهت کاهش متغیرهای تحقیق به تعدادی از مولفه های اساسی می باشد. متعاقباً، سیر قهقرایی چندگانه، جهت بررسی رابطه میان متغیرهای منتخب به کار رفت. نتایج، مدل مفهومی پیشنهادی را تأکید می کنند و به تفکر کنونی، اعتبار می دهند. بر اساس این تفکر، ادغام و هماهنگی رنجیره تامین، یک ابزار حیاتی برای مزیت رقابتی محسوب می شود.

واژه های کلیدی: ساخت و تولید چابک، زنجیره های تامین چابک، ادغام شرکت، اهداف رقابتی، فرضی، تجربی، قابلیت ها و توانایی ها، رقابت های منبع

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس

 

مطالب مرتبط