عنوان انگلیسی مقاله:

Combining contemporary and traditional project management tools to resolve a project scheduling problem

ترجمه عنوان مقاله: ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • نمودار پیش نیازی
 • شکل 1
 • مسأله نمونه
 • شکل 2 الف
 • شکل 2 ب
 • شکل 3 الف
 • شکل 3 ب
 • شکل 4
 • شکل 5
 • تحلیل موازنه زمان/ هزینه
 • شکل 6 الف
 • شکل 6 ب
 • شکل 6 ج
 • خلاصه
 • شکل C2
 • ضمیمه الف. علامت گذاری
 • ضمیمه ب. تحلیل رایج مسیر بحرانی پروژه های مدلسازی شده با قالب نمودار پیش نیازی
 • ضمیمه ج1. مدل برنامه ریزی خطی تحلیل اولیه مسیر بحرانی …
 • ضمیمه ج2. مدل برنامه ریزی خطی تحلیل موازنه زمان/ هزینه برای پروژه های …
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

ما در این مقاله یک پروژه ساخت و ساز را بررسی می کنیم که در ارتباط با ساخت دال های بتنی بزرگ برای سه ساختمان در یک مجموعه شهرک اداری است. روابط پیشنیازی پایان به شروع (FS) و نیز شروع به شروع (SS) و پایان به پایان (FF) در میان فعالیت های این پروژه وجود دارد. ما با استفاده از مایکروسافت پروجکت زمانبندی اولیه پروژه را آماده می کنیم و نتایج را با استفاده از روش ترسیم پیش نیازها (PDM) به صورت دستی اعتبارسنجی می کنیم. وقتی مشتری به ما اطلاع داد که زمانبندی باید کوتاه شود متوجه شدیم که مایکروسافت پروجکت توانایی حل مسائل خاص ما در مورد موازنه زمان/ هزینه را ندارد.

بنابراین برای حل موازنه های زمان/ هزینه در پروژه ها به به روش قدیمی بازگشتیم و یک مدل برنامه ریزی خطی جدید را برای مسأله موازنه زمان/ هزینه در هنگام مدلسازی پروژه به صورت یک نمودار پیش نیازی طراحی کردیم. ما با ترکیب ابزارهای جدید (مایکروسافت پروجکت) و قدیمی (مدل برنامه ریزی خطی موازنه زمان/ هزینه) مدیریت پروژه می توانیم مسائل زمانبندی مرتبط با پروژه ساخت دال ها را با موفقیت حل کنیم. علاوه بر این، آثار غیر عادی روابط شروع به شروع (SS) و پایان به پایان (FF) را از طریق مثال پروژه ساخت و ساز خود نشان می دهیم که در آن راه حل مسأله موازنه زمان/ هزینه مستلزم آن است که فعالیت های خاص به منظور کوتاه کردن مدت پروژه طولانی شوند.

کلیدواژه ها: مدیریت پروژه، نمودار پیش نیازی، موازنه زمان/ هزینه، برنامه ریزی خطی

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط