عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector

ترجمه عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل مدیریت تکنولوژی با استفاده از نمونه ای از شرکت تولیدی از بخش بنگاه های کوچک و متوسط

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • روش شناسی
  • مطالعه موردی شرکت
  • شکل 1. سیاست شرکت
  • شکل 2. نمایی از ساختار شرکت
  • نتایج و بحث
  • جدول 1: انواع فلز کاری و درجه استفاده از آنها در شرکت مورد نظر
  • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

روش فناوری های مدیریت در شرکت های تولیدی در درجه اول به اندازه و ساختار شرکت وابسته است. موضوعی که از اهمیت آن نباید غافل شد تعریف تکنولوژی است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تکنولوژی ها در شرکت های تولیدی کوچک در صنعت جوشکاری است. فرآیند تحقیقاتی بر مبنای مطالعه موردی یک شرکت انجام شده است. نتایج بدست آمده به ما کمک می کند تا دانش مان را در زمینه روش های پیشرفته مورد استفاده در مدیریت تکنولوژی در شرکت های تولیدی را ارتقا دهیم.

کلمات کلیدی: مطالعه موردی، صنعت جوشکاری، شرکت های تولیدی، بخش بنگاه های کوچک و متوسط، مدیریت تکنولوژی

ترجمه مقدمه مقاله

پیشرفت شرکت های تولیدی به سطح رقابت پذیری شان در بازار های جهانی وابسته است. آن سطح با دسترسی به فناوری و توانایی ارائه راه حل های نوآورانه ارتقا می یابد. اعمال تکنولوژی ها در شرکت باید به درستی انجام شود و لذا می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار باشد. برای بدست آوردن این هدف، درک ماهیت فناوری و همچنین تعیین مکانیزم های فرایند مدیریت تکنولوژی بسیار ضروری است. تکنولوژی جزئی از یک دانش کلی در مورد انواع تکنیک ها، روش ها تشکیل آنها و پیاده سازی آنها در عمل است.  این منجر به کسب دانش و مهارتی می شود که با حل مشکلات تکنولوژیکی خاص مرتبط است.

در گزارش، تعاریف مختلفی از تکنولوژی مرتبط با اهمیت علمی و کاربرد علمی وجود دارد. کورن وال، تکنولوژی را به صورت منبع دانش مرتبط با تولید کالا و ارائه خدمات تعریف کرد. روزنبرگ نیز به نوبه خود در مورد درک و پیاده سازی دانش علمی مورد نیاز در زمینه انواع تکنیک ها، روش ها و ساختار ها صحبت کرده است. دوسی نیز این دو تعریف را ترکیب کرده است و تکنولوژی را به صورت مجموعه ای از عناصر عملی و دانش تئوری، مهارت کاربرد آن روش ها و وسایل فیزیکی تعریف کرده است که از این دانش استفاده می کنند. نشریات نویسندگان لهستانی تکنولوژی را به صورت کسب دانش در مورد روش های تولید یک محصول تعریف کرده اند. لونارسکی ؛ در اثرش؛ تکنولوژی را به صورت فرآیند تولید محصولات و خدمات ضروری، پیاده سازی سیستم تولید سلسله مراتبی با مولفه ها و روابط شناخته شده؛ و  همچنین درک این فرآیند بر اساس دانش تئوری و عملی در دسترس تعریف کرد. یک رویکرد نزدیک به این موضوع نیز بوسیله سانتارک ارائه شد او ادعا کرد که تکنولوژی فرآیندیست که شامل فعالیت های زیادی ست که به صورت کاملا تعریف شده و برنامه ریزی شده و به صورت متوالی انجام می شوند و در آن کالاهای ورودی مورد پردازش قرار می گیرد (مثلا مواد خام، محصولات نیمه تمام) و محصولات نهایی با ویژگی های خاص و مطابق با انتظارات مصرف کننده بوجود می آید.

مطالب مرتبط