عنوان انگلیسی مقاله: 

Fair Trade Rooibos tea: Connecting South African producers and American consumer markets

ترجمه عنوان مقاله: تجارت منصفانه چای رویبوس: رابطه تولید کنندگان آفریقای جنوبی و بازارهای مصرفی آمریکا

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مقاله به تحلیل رشد و وضعیت شبکه های تجاری منصفانه ای می پردازد که تولید کنندگان چای رویبوس آفریقای جنوبی را به بازارهای مصرفی آمریکا مرتبط می کند. همانطور که نشان دادیم، رشد تجارت منصفانه در بخش رویبوس  دربردارنده موضوعات کلیدی درباره قدرت گرفتن سیاهان، اصلاحات سرزمینی و توسعه قابل تحمل در آفریقای جنوبی پست آپارتایت است. شبکه های تجارت منصفانه مقیاس کوچکی از تولید کنندگان رویبوس با بازارهای بحرانی را در اختیار ما میگذارد. از این مهمتر، همکاری های ووپرتال و هایولد در فراوری و بسته بندی امکان صادرات آماده عرضه به بازار را فراهم آورده است. ما با بررسی طبیعت خریداران آمریکایی تجارت منصفانه ریبوس و ترتیبات منشا آفریقای جنوبی آن، تنوعات اساسی در الزامات و تعاملات تجارت منصفانه و بین توزیع کنندگان بازار محور و مامور محور را نشان می دهیم. درحالیکه خریداران مامور محور خواهان همکارهای ریبوس در مقیاس کوچک در شبکه های شراکتی چند شکلی هستند، خریداران بازار محور بدنبال استراتژی های قرارداری با تآکید به منبع هستند که خواهان خرید از کشتزارها و صادرکنندگان می باشند. ما نتیجه می گیریم که تنشهای بین جهت گیری رادیکال و تجاری در جهت تجارت منصفانه در شبکه های چای ریبوس از بسیاری جهات در حرکت ها و جنبشهای دامنه دارتری منعکس می شوند.

کلمات کلیدی: تجارت منصفانه، شبکه کالا، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، چای ریبوس