عنوان انگلیسی مقاله:

Brand and country of origin effect on consumers’ decision to purchase luxury products

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه و اهداف
 • بررسی آثار
 • تاثیر کشور  مبداء بر درک و رفتار خرید  مصرف کننده
 • عملکرد نام تجاری و ابعاد مرتبط با نام تجاری
 • تعامل بین CoO و با نام تجاری: اثرات رفتار مصرف کننده
 • سوال پژوهشی، فرضیه ها و روش ها
 • نتایج و بحث
 • نتیجه گیری، محدودیت ها، و پژوهش های آینده
 • جداول ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

این مطالعه با هدف به روز رسانی عوامل مؤثر بر خرید مصرف کنندگان کالاهای لوکس و به طور خاص، در نظر گرفتن اثر ترکیبی کشور و برند مبدأ (COO) بر تصمیمات خرید صورت گرفته است. این مقاله فاز اکتشافی ایجاد شده را از روی داده های کیفی که قبلا در مورد این موضوع جمع آوری شده بود، توسعه داده است. این مطالعه شامل توزیع پرسشنامه آنلاین در هفت کشور (چین، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، روسیه، و ایالات متحده آمریکا) برای کل نمونه از 1102 پاسخ دهنده است.

پرمایگی این تحقیق مربوط به احتمال تجزیه و تحلیل بین فرهنگی از نتایج حاصل از هفت کشور است. این نتایج در ارتباط با تفاوت های موجود بر اهمیت نسبی از اجزای فرایند تصمیم گیری مصرف کننده در رابطه با خرید کالای لوکس و غیر لوکس است؛ اهمیت نسبی CoO برای مصرف کنندگان  باعث ایجاد تصمیماتی در مورد خرید کالاهای لوکس می گردد؛ و تنوع در معیار تصمیم گیری مصرف کنندگان بستگی به بلوغ بازار لوکس دارد. این تحقیق به نویسندگان اجازه می دهد که نتایجی که  قبلا در فاز اکتشافی از کارشان به دست آمده  را تایید، توسعه و تعمیم دهند. این موارد از نظر توصیه های مدیریتی برای شرکتی جالب است که از لحاظ بین المللی آرزوی توسعه درمنطقه جغرافیایی دارند که تحت پوشش این مطالعه هستند. از این رو این پژوهش به تفاوت قابل توجه ای دست یافته است. نتایج این تحقیق همچنین به ایجاد اختلاف نظری که در ارتباط با اهمیت CoO در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده است، کمک می کند.

کلید واژه: کشور مبدا، لوکس، بین المللی، تجزیه و تحلیل میان فرهنگی، رفتار مصرف کننده

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png