دسته : همه

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر هماهنگی بر مشارکت در بازار عمده فروشی صنعت برق ایالات متحده

عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of coordination on wholesale market participation: The case of the U.S. electricity industry

$$$: 12500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه
  • چکیده
  • مقدمه
  • هزینه ها و منافع سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs)
  • گزارشات مرتبط
  • داده ها
  • جداول
  • مدل
  • نتایج
  • منابع

چکیده مقاله

چکیده

هزینه های هماهنگی در بازار عمده فروشی برق با سیاست عمومی در ارتباط است. کاهش هزینه های هماهنگی باید باعث افزایش مشارکت در بازار شود. از این رو کمیته تنظیم مقررات فدرال (FERC) مجوز 888  را در سال 1996 صادر شد، سطح فعالیت های تجاری در بازار های عمده فروشی برق به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 1999، کمیته تنظیم مقررات فدرال (FERC) مجوز 2000 را برای  پیشبرد سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs) در بازسازی بازار برای عمده فروشی برق صادر کرد. سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs) پتانسیل کاهش هزینه های هماهنگی را داشتند هر چند اثر معکوسی  نیز بر مشارکت بازار در برآورد هزینه ها تحمیل شده داشتند. این مقاله از بازارهای مختلف ارائه دهنده برق در ایالات متحده و مجموعه داده های منعکس کننده امکانات الکتریکی برای یک دوره بین سال های 1990 تا 2009 برای مطالعه اثرات سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs) در تبادل برق به صورت کلی استفاده کرده است.

این مقاله مشخص می کند که وجود یک بازار عمده فروشی شفاف  برای برق در افزایش مشارکت تاثیر دارد. اما این مشارکت در همه موارد استفاده از الکتریسیته نیز متناسب نیست. مشارکت بیشتر  اغلب مد نظر سرمایه گذار و  برای بدست اوردن امکانات بیشتر است. نتایج این پژوهش پیامد های مهمی برای سیاست گذاری در زمینه بازار های عمده فروشی و سازمان های انتقالی به همراه داشته است و فرصت های بوجود آمده ناشی از وجود شفافیت نیز نمی تواند به صورت یکنواخت بین همه مشارکت کنندگان در بازار توزیع شد.

کلمات کلیدی: بازار های عمده فروشی برق، شفافیت بازار، مشارکت در بازار، سازمان های انتقال منطقه ای (RTOs)، اپراتورهای مستقل سیستم (ISOs)

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

در 20 دسامبر 1999، کمیسیون تنظیم مقررات فدرال (FERC) مجوز شماره 2000 را در دفتر ثبت دعاوی حقوقی به شماره RM99-2-000 صادر کرد. این مجوز نقش سازمان های انتقال منطقه ای( RTOs) را در بازسازی بازار برق تشریح می کرد. نقش RTOs مدیریت سیستم انتقال الکتریکی و حصول اطمینان از دسترسی آزاد به شبکه برای همه ژنراتور های برق بود. FERC اشاره کرد که با توجه به اینکه ماده 888 FERC را در سال 1996 صادر کرده است، تجارت در بازارهای عمده فروشی برق به طور قابل توجهی افزایش داشته است.

مطالب مرتبط