عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of motivations and other factors on the results ofimplementing ISO 9001 standards

ترجمه عنوان مقاله:  مقاله تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی
 • اثرات مثبت ناشی از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001
 • جدول1: نوع شناسی اثرات مثبت ناشی از پایبندی به ایزو 9001
 • اثر نوع انگیزش (داخلی و یا بیرونی) بر پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و تاثیر مثبت پایبندی به آن
 • تاثیر اندازه شرکت بر اثرات مثبت بدست آمده از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001
 • تاثیر زمان سپری شده از زمان بدست آوردن گواهینامه استاندارد و اثرات مثبت ناشی از اجرای آن
 • روش تحقیق
 • هدف تحقیق
 • نمونه
 • جدول 2) شرکت های معیار بر مبنای اندازه (پیشنهاد شده بوسیله اتحادیه اروپا)
 • جدول3
 • پرسشنامه
 • متغیر های و مدل ارائه شده
 • جدول4) مشخصه های فنی پژوهش
 • متغیر های وابسته x
 • نتایج
 • جدول 5) نتایج تعیین شده برای مدل; ضرائب متغیر های مستقل
 • جدول 6) متغیر مستقل و وابسته
 • جدول7: تعیین ضرائب
 • نتیجه گیری ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تاثیر محرک های انگیزشی …

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل تاثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی و همچنین دیگر عوملی است که باعث کسب منفعت از استاندارد های ایزو 9001 می شوند. برای این کار، تحقیقاتی در بخش ساخت و ساز در کشور اسپانیا انجام پذیرفت. این بخش اهمیت زیادی هم در سطح جهانی و هم در کشور اسپانیا دارد و استاندارد های ایزو 9001 در آن بخش اعمال می شود. یک پرسشنامه نیز برای 302 شرکت در این بخش فرستاده شد و 126 پرسشنامه معتبر اخذ شد داده ها نیز با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. نتایج این مدل نشان داد که نوع عامل انگیزشی داخلی و خارجی برای پیاده سازی مانند یک آیین نامه، و همچنین ارشدیت در پایبندی به آن، از جمله متغیر های مهم برای دستیابی به نتایج مثبت استفاده از استاندارد های ایزو 9001 است. با این حال، اندازه شرکت برای ایجاد چنین نتایجی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

کلمات کلیدی: استاندارد ایزو 9001، استاندارد های تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت، بخش ساخت و ساز اسپانیا

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تاثیر محرک های انگیزشی …

بخش ساخت و ساز، یکی از بخش های مهم در کل جهان است؛ 12.2 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان به این بخش اختصاص دارد که این میزان می تواند در سال 2025 به 13.5 درصد برسد که گردش مالی 15 تریلیون دلاری را به همراه خواهد داشت. به طور مشابه، در اسپانیا، این بخش از بخش های مهم در اقتصاد ملی کشور است. بر طبق SEOPAN (انجمن ملی شرکت های بخش دولتی) این بخش، 8 درصد تولید ناخالص داخلی ملی در سال 2011 و 7 درصد اشتغال (یک میلیون و صد هزار کارمند) را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر بزرگترین چرخه اقتصادی محسوب می شود (2006) که 12.6 درصد تولید ناخالص داخلی و 13.9 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است (دو میلیون و هفتصد هزار کارمند).

پشتیبانی مدیر 123: 09120323225

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png