عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect of E-Supply Chain Management Systems in the North American Electronic Manufacturing Services Industry

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سیستم مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی در صنایع خدمات تولیدی الکترونیک امریکای شمالی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 38 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

18500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی در صنعت و خدمات  الکترونیک آمریکای شمالی می پردازد. این مطالعه علمی پژوهشی بر اساس یک نظر سنجی انجام شده است. به منظور تعیین تاثیر مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی برروی فعالیت های کلیدی از سی و شش نفر در شرکت های خدمات تولیدی الکترونیکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان داده است که مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی تاثیر مثبت در صنعت خدمات تولیدی الکترونیکی می گذارد. نتایج نشان داده است که سود حاصل از شرکت افزایش یافته و همچنین ارتباطات داخلی با توجه به پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی بهبود یافته است. این تحقیق همچنان نشان داده است که سیستم های مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی مسائل فنی بسیاری مانند مشکلات اتوماسیون اداری و انتقال داده های زنجیره تامین، اثر بخشی تجارت الکترونیکی تدارکات، یکپارچه سازی سیستم های موجود و نظارت بر سیستم های موجودی و همچنین فرایند خرید مواجه می باشند. از توصیه های ارائه شده برای غلبه بر این چالش ها آموزش کارکنان و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار برای یکپارچه سازی بهتر می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، سیستم های تولیدی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی مدل های کسب و کار ( e-scm)

 

 

مطالب مرتبط