عنوان انگلیسی مقاله:

 productivity and customer satisfaction A Dea Network Model

ترجمه عنوان مقاله: بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA

سال انتشار: 1996

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: working paper series in economics and finance

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل شبکه ای
 • تکنولوژی تولید (منحنی – p)
 • شکل 2.1: تکنولوژی شبکه
 • تکنولوژی شبکه ای
 • بهره وری منحنی- p
 • بهره وری شبکه ای
 • تحلیل پوششی داده ها
 • برآورد کننده های DEA برای توابع فاصله
 • برآوردکننده های DEA برای جدول بهره وری Malmquist
 • کاربرد تجربی
 • داده ها
 • نتایج
 • خلاصه نتایج
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA

این مقاله مدل شبکه ای را تشریح می کند که رضایتمندی مشتری را با مقیاس های رضایتمندی و بهره وری یکسان می کند. شبکه شامل منحنی تولید و یک منحنی مصرف می باشد و انعطاف در مدل سازی فرآیندهای تولید و مصرف را پیشنهاد می دهد. تخصیص منابع ورودی به تولید و مشتری با گرایش فعالیت ها مجاز می باشد. در فرآیند مصرف مشخصه ورودی ها و خروجی ها منجر به خرسندی مشتری می شود و حل مدل تخصیص بهینه منابع بین تولید و مشتری با گرایش فعالیت ها را تعیین می کند.

برآورد کننده های آنالیز اطلاعات مقیاس های نظری معین کارآمدی و بهره وری نمایش داده می شوند. کاربرد تجربی که از داده های نمونه ای داروخانه های سوئدی استفاده می کند در این مقاله نیز آمده است. نتایج مدل شبکه ای در مدل بهره وری مستقیم نشان دهنده ی میانگین افزایش یافته بهره وری می باشد، اگرچه افزایش بهره وری مقداری، در مدل شبکه ای کمتر می باشد.

کلمات کلیدی: رضایت مشتری، تحلیل پوششی داده ها، تابع فاصله، شاخص  بهره وری malmquist، مدل شبکه ای

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA

رضایت مشتری، عملکرد شاخص مهم برای هر دو شرکت های خصوصی و دولتی تبدیل شده است همانطور که در فورنل (1992) در مورد آن بحث کرده است. مولفه های رضایت مشتری اغلب می تواند به عنوان متتم مقیاس های بهره وری در نظر گرفته شود زیرا مشتریان به ندرت می توانند کیفیت را درک کنند.

اگر رضایت مشتری هدفی آشکار برای کارخانه باشد، شامل اینگونه اقدامات در بهر وری شود، نشان دهنده مقیاس های معتبرتر بهره وری می باشد. هدف این مقاله نمایش دیدگاهی است که در آن رضایت مشتری در اقدامات بهره وری دخیل است. مدل پیشنهاد شده اجازه ارزیابی کارآیی و بهره وری از لحاظ کیفیت و هم کمیت را می دهد. ارزیابی ها می توانند از طریق تحلیل پوششی داده بدست آیند (DEA).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225