عنوان انگلیسی مقاله:

A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل کسب و کار و مدل کسب و کار الکترونیک
 • تعریف مدل کسب و کار الکترونیک
 • بررسی مدل های کسب و کار الکترونیک ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش
 • جدول 1: مولفه های مدل ارائه شده در مورد کسب و کار الکترونیک
 • جدول 2: دیدگاه های تحقیقاتی مدل های کسب و کاری تجارت الکترونیک
 • جدول 3: مدل های ارائه شده کسب و کار الکترونیکی تجارت الکترونیک از دیدگاه ایجاد ارزش
 • هستی شناسی مدل کسب و کار الکترونیک EBMO
 • شکل 1: هستی شناسی مدل کسب و کار الکترونیک
 • مدل کسب و کار الکترونیک ارزش 〖e 〗^3
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مدل کسب و کار یعنی شناخت انتزاعی و عقلانی چگونگی ایجاد شرکت ، ارزش تعیین شده برای آن شرکت و کسب رقابتی برای شرکت از دیدگاه ایجاد ارزش. این مقاله نشان می دهد که دیدگاه تحقیقاتی مدل های ارائه شده در زمینه کسب و کار بر مبنای تجارت الکترونیک اغلب بر ایجاد ارزش متمرکز است و به دو دسته طبقه بندی می شود: مدل  EBMO و مدل  ارزش . ما در مورد این دو طبقه بندی به منظور کسب فهم بهتری از پیشرفت های اخیر در زمینه مدل کسب و کاری بر مبنای تجارت الکترونیک بحث خواهیم کرد.

کلمات کلیدی: ایجاد ارزش، تجارت الکترونیک، مدل کسب و کار الکترونیک، ارائه مدل

ترجمه مقدمه مقاله

از دهه 1990، با پیشرفت سریع اینترنت، تجارت الکترونیک آغاز شد. تاثیر تجارت الکترونیک، فقط در زمینه تجارت و کار افراد نبود بلکه بر رفتار افراد نیز تاثیر گذاشت و به بخش مهمی از رشد اقتصاد ملی تبدیل شد. با توجه به پیشرفت سریع تجارت الکترونیک، مفهوم مدل کسب و کار نیز بر دو بخش دانشگاهیان و کنشگران متمرکز شد. مدل کسب و کار بر مبنای تجارت الکترونیک نسبت به مدل کسب و کار سنتی شرکت کاملا متفاوت است و نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت ایفا می کند. چگونه شرکت های اعمال کننده تجارت الکترونیک در بازار رقابتی شدید بر رقیبان شان پیروز می شوند؟ این فقط به قدرت آنها بستگی ندارد بلکه به مدل کسب و کار آنها نیز بستگی دارد. رقابت در شرکت های مدرن، رقابت در زمینه کسب و کار است و نه رقابت در زمینه محصول.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با توجه به رشد و توسعه سریع تجارت الکترونیک، مفهوم مدل کسب و کار هم در میان دانشگاهیان و هم در میان کنشگران مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است. مدل کسب و کار یک شناخت عقلانی انتزاعی در مورد چگونگی ایجاد شرکت، ارزش های تعیین شده برای شرکت و مبنای کسب مزیت رقابتی برای شرکت است. اگرچه، تعریف صحیحی از مدل کسب و کار  هنوز ارائه نشده است اما ما در این پژوهش دریافتیم که دیدگاه تحقیقاتی نشان می دهد که مدل های کسب و کار بر مبنای تجارت الکترونیک بیشتر بر روی دیدگاه ایجاد ارزش متمرکز است (تقریبا 80 درصد از کل مقالات) و در این راستا دو طبقه بندی وجود دارد: طبقه بندی EBMO  (تقریبا 50 درصد مقالات از دیدگاه ایجاد ارزش) و مدل ارزش  (که 15 درصد از آن مقالات) را تشکیل می دهد. مدل های کسب و کار الکترونیک به طور جامع مولفه های مدل کسب و کار الکترونیک را از دیدگاه ایجاد ارزش بوسیله استفاده از رویکرد مدلسازی شبکه ای، توصیف می کند و به صورت گسترده ای بوسیله بسیاری از دانشمندان مورد استفاده قرار می گیرد. هستی شناسی ارزش  که مدل های کسب و کار شرکت را تجزیه و تحلیل می کند می تواند شرکت ها و مصرف کنندگان را از طریق زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل مولفه ها در سیستم کسب و کار الکترونیک بوسیله مدلسازی و شبیه سازی مدل ها ارتباط دهد و میزان سودآوری و عقلانیت مدل ارزش و مدل های کسب و کار الکترونیک را تخمین بزند.