عنوان انگلیسی مقاله:

 Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نظری
 • جدول 1: مدل تحقیقاتی: پشتیبانی سیستم‌های CRM برای تولید دانش مشتری
 • شکل 1. مدل SECI برای تولید دانش
 • نظریه تولید دانش سازمانی
 • دانش مشتری
 • سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM)
 • مدل تحقیق
 • توسعه نظریه
 • جدول 2: شاخص‌های ارزیابی تحقیق مطالعه موردی IS
 • پالایش نظریه به وسیله پرسشنامه‌های تخصصی
 • جدول 3: نمایه شرکت‌کنندگان.
 • روش تحقیق
 • تحلیل داده و نتایج
 • یافته‌های مطالعه موردی
 • کاربردهای CRM برای تولید دانش
 • جدول 4: سیستم‌های CRM
 • نتایج با جزئیات
 • جدول 5: مثال‌هایی از فرآیندهای تولید دانش تسریع شده به وسیله سیستم‌های CRM
 • جدول 6: نتایج اجتماع شده – ارجاع‌های داده شده توسط مصاحبه‌شوندگان به انواع دانش
 • بحث و گفتگو
 • مقایسات بین موردی
 • جدول 7: روابط بین سیستم‌های CRM، فرآیندهای تولید دانش و دانش مشتری
 • جدول 8: روابط سه طرفه بین فرآیند تولید دانش/ سیستم‌های CRM/ دانش مشتری
 • مقایسه یافته‌ها با مدل ارائه شده
 • فواید و چالش‌های سیستم‌های CRM
 • نتایج تحقیقاتی و مدیریتی
 • محدودیت‌ها و پیشنهادات برای تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد دانش مشتری

این مطالعه بررسی می‌کند که چطور سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) از فرآیندهای ایجاد دانش مشتری، شامل روابط، برون‌سازی، ترکیب و درون‌سازی اجتماعی، حمایت کند. سیستم‌های CRM به دسته‌های همکاری، عملیاتی و تحلیلی تقسیم شده‌اند. تحلیلی از کاربردهای CRM در سه سازمان نشان می‌دهد که سیستم‌های تحلیلی با قدرت زیادی فرآیند ترکیب را پشتیبانی می‌کنند. سیستم‌های همکاری بیشترین پشتیبانی را از برون‌سازی دارند. سیستم‌های عملیاتی روابط اجتماعی با مشتری را تسریع می‌کنند، در حلی که سیستم‌های همکاری برای روابط اجتماعی داخل یک سازمان استفاده می‌شوند. سیستم‌های تحلیلی و همکاری هردو از فرآیند درون‌سازی با ارائه فرصت‌های یادگیری پشتیبانی می‌کنند. روابط سه جانبه بین سیستم‌های CRM، انواع دانش مشتری و فرآیندهای ایجاد دانش هم بررسی شده‌اند.

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری CRM، دانش مشتری، خلق دانش، نظریه خلق دانش سازمانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط