عنوان انگلیسی مقاله:

 The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت دانش خوشه های صنعتی در عملکرد نوآوری

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش خوشه های صنعتی در عملکرد نوآوری

این تحقیق در مورد خوشه های صنعتی و بیشتر در مورد ثرات مزیت رقابتی که ایجاد تمرکز می کند انجام شده است. این مطالعه یک رویکرد متفاوت را ارائه داده است که در آن انجام تحقیقات تجربی بر سه نوع از پارک های تایوان (پردازش صنعتی مناطق)، مناطق صنعتی، و پارک های علم انجام شده است که در آن توسعه اقتصادی به صورت خاص بررسی شده است. و ویژگی های خوشه صنعتی را ارائه نموده است. این مطالعه به بررسی اثرات منابع و روابط خاص در میان شرکت های خوشه ای در عملکرد نوآوری و در مدیریت دانش به عنوان واسطه برای بررسی متمرکز شده است.

بررسی، تجزیه و تحلیل رگراسیون، و تجزیه و تحلیل همبستگی پر وب برای اثرات ویژه منابع و روابط میان خوشه های صنعتی در مدیریت دانش سازمانی و نوآوری عملکرد انجام شده است. مدیریت دانش به عنوان واسطه در خوشه های سازمانی در زمینه نوآوری شرکت های بزرگ بررسی شده است. و در نتیجه فرضیه های تحقیق درست از آب در آمده است. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد عملیات شرکت های بزرگ ارزشمند است.

کلیدواژه ها: خوشه های صنعتی، مدیریت دانش، عملکرد نوآوری، اثرات واسطه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225