عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export markets

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تاثیر عدم قطعیت در بازاریابی عناصر استراتژی ترکیبی در ظهور کسب و کار تا بازار صادرات کسب و کار

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

میزان انطباق یا استاندارد سازی برنامه های بازاریابی در سرمایه های کسب و کار بین المللی مهم است. با این حال، یافته های پژوهش در این زمینه مهم و در نتیجه مفاهیم عملی آن متناقض و گمراه کننده باقی می ماند. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی بین المللی آمیخته بازاریابی در زمینه خاص کسب و کار به کسب و کار است که شامل اثرات عدم قطعیت می باشد. آیا میزانی که برنامه بازاریابی، استاندارد سازی و یا اقتباس شده است وابسته به ادراک مدیریتی از عدم قطعیت است؟ آیا توانایی کار آفرینی بین المللی شرکت یا استفاده از شبکه ها بر میزان ارزیابی مثبت محیط پیرامون تاثیر مثبتی دارد؟ اطلاعات از شرکت های آلمانی جمع آوری شد که در بازارهای مختلف کسب و کار به کسب و کار مشغول به کار بودند. نتایج نشان می دهد که کارآفرینی بین المللی نسبت به استفاده از شبکه ها تاثیر بیشتری بر کاهش عدم قطعیت دارد. پس از کاهش عدم قطعیت، یک شرکت تمایل به انطباق ارتباطات و استراتژی قیمت گذاری خود دارد، در حالیکه اقتباس از یک محصول و به طور کلی استراتژی توزیع، معنی دار نبود.

کلمات کلیدی: B2B، جهانی شدن، محصولات صنعتی، استراتژی بازاریابی بین المللی، آمیخته بازاریابی، استانداردسازی، عدم قطعیت

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط