عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship Marketing in 2015: A Delphi Approach

ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر & ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

فهرست مطالب

  • چکیده
  • مقدمه
  • رویکرد دلفی
  • گزارش اروپا راجع به بازاریابی رابطه مند در سال 2015
  • جایگاه تجربه در اعماق رویکرد رابطه گرایی
  • جستجو برای ایجاد داده های جدید:
  • بازی گروهی
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

پس از گذشت 20 سال بازار یابی رابطه مند یازاریابی در دوره رنسانس و هر نمونه دیگری از این قبیل را به خوبی بیان می کند. هر چند اثرات نا معین وجود دارد، بازار یابی رابطه مند می تواند در مقابل چالش های جدی و مهم به خوبی عمل نماید. سوال های مربوط به آینده بازار یابی رابطه مند می تواند توسط افراد تاجرو افراد دارای تحصیلات آکادمیک پاسخ داده شود. برای پاسخ به این سوالات؛ مادر  روش دلفی (جهت بررسی پیش بینی) 12 تن از افراد متخصص درزمینه بازار یابی رابطه مند را به کار گرفتیم و به کمک یکی از گزارشات مربوط به تغییرات بالقوه حوادثی را که در سال 2015 ممکن است اتفاق بیفتد را ترسیم نمودیم.

گزارش حاضر این بررسی را در 4 طبقه عمده طبقه بندی می کند.آن همچنین جزئیات معانی مدیریتی مربوط به یکی از آنهارا مانند ذیل بررسی می کند. آزمایش رویکرد رابطه مداری. تولید داده های جدید و کارکردن گروه ها با یکدیگر.

کلمات کلیدی: اجتماع مدیریت مشتری مداری(CRM)، دلفی، قومنگاری، آزمایش، بازاریابی رابطه مند

قسمتی از مقدمه مقاله بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند یا RMبی قائده ترین و عریض ترین معانی را در مجموع تمامی رویکردهای متمرکز بر رابطه مداری بین تجارت؛ مشتری و شرط بندی در دو دهه گذشته داشته است. چندین سال بعد RM سهم وسیعی از CRM- مدیریت مشتری مداری – را زمانی که درآمدهای موردی بعد؛ ارزیابی و با افکار ارزیابی و داده های قابل دسترس جدید و تکنولوژی و اشکال مختلف و سازمان ها با یکدیگر ادغام شدند را داشته است. ظهور انواع رویکردهای مدیریت مشتری مداری روش های جدید وقابل ملاحظه ای را در بازاریابی بیان نموده است. این تغییر هنوز هم در حال پیشرفت است. اگر چه سوال های فراوانی توسط مدیران از آینده این رویکرد ارائه شده است.برای درک آینده مدیریت مشتری مداری ما یک سری تحقیقات برنامه ریزی شده متغیر رابه وسیله روش دلفی ارائه نمو دیم.

در مقاله جاری به وسیله جزئیات، شروع به تحقیق بر روی یافته های خود نموده ایم ما بحث را به وسیله ی سه عنصر موثر بر آینده مدیریت تمام می کنیم. در دو دهه گذشته افراد شاغل و نیز دارای مدرک آکادمیک بطور پیوسته بر روی چگونگی رابطه شرکت ها و بازارهایشان تمرکز نمودند. این ها منتج به نتایج اضطراری و اصولی ای از بازاریابی رابطه مند مشهوری شدند.

اگر چه این می تواند دربعضی مواقع (که بسیار اتفاق افتاده است) منجر به پیشرفت بازاریابی رابطه مند و ابداعات مختلف در این زمینه شود؛ آن تمارین بسیار پیچیده و مشهوری را پشت سر گذاشته و در 20 سال گذشته آزمایش زیادی بر روی آن شده است. احتمالا بازاریابی رابطه مند RM یکی از عناصراصلی وعمده بازاریابی کنونی (و قابل بحث و جدال آمیز) در مدیریت تجارت می باشد.

رویکرد دلفی

روش دلفی اولین روش در توسعه یافته در زمینه ی پیش بینی تکنولوژیکی در آمریکا بود که در دهه 1960 و توسط نورمن دالکی ، اولف هلمر ارائه شده است. امروزه رسیدگی به روش های بازاریابی و استنباط بقاء عمرسازمان توسط فنون آماری و انتظارات و عقاید افراد امکان پذیر می باشد. آن می تواند در دوره های کوتاه مدت توسط متخصصان و به وسیله ی روش پیش بینی که اساس کار آن حضور در میان اجتماع گروه های متخصص است انجام گیرد. در بازاریابی روش دلفی بطور وسیعی در جهت نشان دادن و تشخیص نسبت ها و یا برای زیر نظر قرار دادن مشتریان پذیرفته شد و نیز در جهت نوآوری محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

جایگاه تجربه در اعماق رویکرد رابطه گرایی

دیدگاه تجربی رویکرد CRM در تمام هست های مربوط به امیال مشتریان منوط به بهتر شدن تصمیم گیری تجربه کافی دارد. رشد  RMاصولاً توسط تجربیات مشتریان و شرکت ها ادامه می یابد: آن نوع  جدیدی از فرایندها است. شما می توانید در شرکت خود این رویکرد را  به عنوان مراحل ارزش گذاری به طور فزاینده ای انجام دهید. مرحله بعدی تمرکز بر روی و سودآوری  امیال خواسته های  فردی است . تجربه های زودرس به طور رسمی و در موضوعات پیش پا افتاده ظهور می یابند. از جنبه مدیریتی مشتری و اهداف  آن می تواند ترکیبی از فاکتورهای شرکت تجاری و یا  فراخوانی ارزش های رقابتی باشد.

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225