عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship Marketing in Green Fashion: A Case Study of hessnatur

ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند در مد سبز: مطالعه موردی Hessnatur

$$$: فقط 35500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 27 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی در بازاریابی ارتباطی
 • نظریه سهامداران
 • بازاریابی ارتباطی شرکت های کوچک و متوسط
 • بازبینی ادبیات
 • مطالعه موردی – hessnatur
 • بلاگ آنلاین
 • انجمن مشتریان
 • موسسه پایداری کاربردی
 • بحث تحلیلی
 • بلاگ آنلاین
 • انجمن مشتریان
 • انجمن مشتریان
 • بحث و خلاصه
 • نتیجه‌گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله بازاریابی رابطه مند در مد سبز

استراتژی های بازاریابی معاصر، درک اهمیت توسعه روابط با مشتریان به منظور ارتقای توسعه پایدار را نشان می‌ دهند. این فصل نشان می‌دهد که چگونه یک خرده‌ فروش نسبتا کوچک مد در آلمان به نام hessnatur از طریق گفتگو با مصرف‌ کنندگان، یک پلتفرم ارتباطی برای ارتقای مد سبز خود ایجاد می‌کند. پلتفرم‌ های اصلی ارتباطی در تبلیغات مد سبز آنها به صورت دیجیتال هستند ولی اهمیت آن در استفاده از کارکنان برای ارتباط شخصی با مصرف‌ کنندگان مشخص می‌شود.

کلمات کلیدی: ارتباط، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، مد سبز، بازاریابی رابطه مند، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME).

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه چکیده مقاله بازاریابی رابطه مند در مد سبز

پوشاک و صنایع نساجی بخش مهمی از اقتصاد جهانی است که جمعیت آن 26.5 میلیون نفر است. این صنعت با فشار کاهش قیمت پایین، منابع بین المللی، انواع محصولات بالا، نوسانات بالا و قابلیت پیش بینی کم مشخص می شود.

مشتریان، سهامداران، سازمان های غیر دولتی (سازمان های غیر دولتی)، مقامات دولتی، اتحادیه های کارگری و سازمان های بین المللی علاقه بیشتری به چالش های زیست محیطی و اجتماعی مربوط به صنعت مد دارند. انتقاد در مورد درمان مواد، گسترش سموم در محل کار و کار کودکان افزایش می یابد. با وجود نقد و افزایش آگاهی از خطرات صنعت مد، فاجعه بزرگ همچنان اتفاق می افتد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط