عنوان انگلیسی مقاله:

MEASURING POVERTY AND DEPR IVA TION IN SOUTH AFRICA

ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی

$$$: فقط 4500 تومان (قیمت حراجی)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 26 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: University of Munich

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت

 • چکیده
 • مقدمه
 • اندازه گیری فقر
 • داده ها و متدولوژی
 • جدول 1) مفروضات مقیاس هم ارزی و صرفه به مقیاس
 • جدول 2) مؤلفه های معیار ترکیبی محرومیت
 • مقایسه فقر و محرومیت
 • جدول 3) ضرایب همبستگی بین شاخص محرومیت و مؤلفه های آن
 • جدول 4) همبستگی بین شاخص محرومیت و مؤلفه ها در میان افراد دارای محرومیت بیشتر و کمتر
 • جدول 5) فقر مصرف و شاخص محرومیت
 • جدول 6) اندازه خانوار، فقر و محرومیت
 • جدول 8) فقر و محرومیت بر حسب محل زندگی، نژاد، آموزش و سرپرست خانوار
 • جدول 9) رگرسیون های OLS بر روی مصارف و محرومیت
 • شناسایی خانوارهای فقیر و محروم
 • جدول 10) همپوشانی و تفاوت بین جمعیت فقیر و محروم
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت

مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت: این مقاله با استفاده از داده  های پیمایش خانوارها در آفریقای جنوبی به مقایسه معیار استاندارد فقر مبتنی بر مصارف و معیار ترکیبی اختصاصی محرومیت می  پردازد. هر چند به طور کلی بین مصارف و سطح محرومیت همبستگی بالایی وجود دارد اما این همبستگی در میان فقیرترین افراد آفریقای جنوبی بسیار ضعیف تر است.

همچنین معیارهای فقر مصرف و محرومیت از نظر شناسایی تأثیر نژاد، سرپرستی، محل زندگی (شهری، روستایی) و اندازه خانوار بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، طبق یافته های معیار محرومیت آفریقاییها، ساکنان روستایی، اعضای خانوارهای دارای سرپرست زن و اعضای خانوارهای کوچک تر بیشتر دچار محرومیت هستند تا فقر مصرف. صرفاً اختلاف تأثیر اندازه خانوار بر فقر نسبت به مفروضات مربوط به مقیاس ه ای هم  ارزی حساسیت دارد. در نتیجه این دو معیار در شناسایی فقیرترین و محروم ترین بخش  های جمعیت بسیار متفاوت عمل می  کنند که این موضوع می  تواند پیامدهای مهمی برای هدف گذاری در پی داشته باشد.

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت

بسیاری از سیاست­گذاران کاهش فقر را مهم­ترین هدف سیاست توسعه می­ دانند. در نتیجه تلاش­ های زیادی برای ایجاد اطلاعات و ارائه تعریف فقر انجام شده است که امکان اندازه­ گیری تغییر میزان فقر در طول زمان، مقایسه میان مناطق، و شناسایی خانوارها یا افراد فقیر را برای برنامه­ های هدفمند کاهش فقر فراهم می­ کند. در مورد این مسئله مهم اندازه­ گیری دو مکتب به وجود آمده است. یکی از این مکتب ­ها فقر را اساساً به صورت مالی تعریف کرده است در حالی که مکتب دیگر به دنبال تعریفی گسترده­تر از فقر بوده است که صرفاً مبتنی بر منابع مالی نیست.

مکتب دوم که مبتنی بر آثار راولز، سن و سایر پژوهشگران است بر این موضوع تأکید دارد که فقر را باید در ارتباط با نبود «کالاهای اساسی» (راولز) یا «قابلیت­ های اساسی» (سن) مهم در نظر گرفت که برخی از آن­ها را نمی­توان با پول خریداری کرد زیرا این کالاها یا قابلیت ­ها کمتر در یک نظام بازار ارائه می­ شوند. به اعتقاد آن­ها منابع مالی صرفاً یکی از ابزارهای مختلف برای دستیابی به رفاه است و به همین دلیل اقدامات ما به جای تمرکز بر یکی از متغیرهای جانشین ناقص رفاه باید مستقیماً بر روی اندازه­ گیری نتایج رفاه متمرکز شود.

اندازه­ گیری فقر و محرومیت

برای اندازه­ گیری فقر و محرومیت در این تعریف گسترده اقدامات مختلفی انجام شده است که می­توان از شاخص توسعه انسانی و شاخص فقر انسانی UNDP (UNDP، 1991، 1998) یا شاخص کیفیت زندگی فیزیکی (موریس، 1979) نام برد. هرچند HDI و PQLI به پیشبرد مباحث مربوط به معیارهای غیر درآمدی رفاه در سطح ترکیبی کمک کرده­ اند اما این معیارها که بسیار ابتدایی هستند به خاطر انتخاب مؤلفه­ ها، وزن­ ها، روش برآورد و قواعد ترکیب با انتقاد مواجه شده ­اند. بخش عمده مشکلات این اقدامات ناشی از دسترسی محدود به داده­ های معتبر مربوط به دستاوردهای غیردرآمدی مختلف (به خصوص برای مقایسه­ بین کشورها) است.

در عین حال به تازگی با انجام مجموعه ­ای از پیمایش ­های اندازه ­گیری استانداردهای زندگی، داده ­های خُرد جدید، نسبتاً معتبر و جامعی برای چند کشور در حال توسعه به دست آمده است. هرچند در بسیاری از تحلیل­ ها و مطالعات مربوط به فقر نظیر پژوهش مربوط به مقایسه سطح فقر مصرف در میان کشورها از این پیمایش ­ها استفاده شده است اما تعداد کمی از مطالعات از این داده­ ها برای ایجاد معیارهای کلان رفاه و محرومیت استفاده کرده ­اند.

برای مشاهده بحث­های دقیق درباره پیمایش ­های اندازه ­گیری استانداردهای زندگی، ارزش تحلیلی آن­ها و نیز محدودیت­ های آن­ها به مقاله دیتون (1997) مراجعه کنید. پرادان و راوالیون (1998) برای استخراج دیدگاه پاسخ­ دهندگان درباره یک خط فقر فرضی از این پیمایش ­ها استفاده کرده ­اند و این داده­ ها را برای بررسی سطح فقر به کار گرفته ­اند. این روش اطلاعاتی کیفی فراهم می­کند که می­ توان از آن برای استخراج خط فقر درآمدی بر اساس دیدگاه­ های محلی درباره فقر درآمدی استفاده کرد.

[stextbox id="grey" caption="نتیجه گیری" collapsing="true" collapsed="true" direction="rtl" shadow="false"]

نتیجه گیری مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت

در این مقاله ارتباط بین فقر مبتنی بر مصرف و یکی از تعاریف شاخص گسترده محرومیت در آفریقای جنوبی بررسی شده است. هرچند همبستگی بسیار بالایی بین سطح مصرف و شاخص محرومیت وجود دارد اما این همبستگی در میان بخش های دارای بدترین شرایط در جامعه بسیار ضعیف تر است. در میان این گروه، نرخ، شدت و توزیع فقر شناسایی شده بر اساس معیارهای مصرف و محرومیت بسیار متفاوت است. هرچند هر دو معیار در مورد روندهای حاکم توافق دارند اما معیار محرومیت به طور کلی تصویر بهتری از فقر در میان گروه های محروم جامعه ارائه می کند.

طبق یافته ها محرومیت بیشتر بر ساکنان روستایی، آفریقایی ها، اعضای خانوارهایی که زنان سرپرستی غیررسمی آن ها را بر عهده دارند، و خانواده های دارای تحصیلات پایین تأثیر می گذارد. علاوه بر این تحلیل نشان می دهد که مقیاس های هم ارزی (که فرض می کنند صرفه به مقیاس بالایی وجود دارد و هزینه فرزندان نسبتاً اندک است) برای اطمینان از همسویی معیار فقر مصرف و تعاریف گسترده تر محرومیت در مورد تأثیر اندازه خانوار (یا سن) بر فقر یا محرومیت، مناسب هستند؛ اما تغییر مقیاس های هم ارزی تفاوت بین این دو معیار را در سایر ابعاد (خصوصاً نژاد و محل زندگی) از بین نخواهد برد.

همچنین این دو معیار در شناسایی خانوارهای فقیر و محروم آفریقای جنوبی تفاوت زیادی دارند که باعث ایجاد تفاوت در توزیع منطقه ای فقر و محرومیت می شود و احتمالاً پیامدهای مهمی برای برنامه های هدفمند ضد فقر دارد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

فرم تماس با ما

مطالب مرتبط