عنوان انگلیسی مقاله:

Performance measurement is only one way of managing performance

ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری عملکرد تنها یک راه مدیریت عملکرد است

سال انتشار: 2005

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

[/stextbox]

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله اندازه گیری عملکرد تنها یک راه مدیریت عملکرد است

هدف: ارائه سمپوزیومی (مجموعه مقالات مرتبط) نشان دهنده این واقعیت که مدیریت عملکرد نسبت به اندازه گیری عملکرد، مفهومی معنادارتر و گسترده تر می باشد.

طرح/روش شناسی/ رویکرد: این مقاله مروری بر مباحث کاربردی در زمینه اندازه گیری عملکرد بطور کلی و کارت امتیازی متوازن(BS)به طور خاص، می نماید.

یافته ها: مدیریت عملکرد در مواجهه با مسائل داخلی سازمان همچون نیاز ذینفعان یا تدبیر امور مربوط به محیط سازمان، به شکل های مختلفی عمل می کند. مدیریت عملکرد از تکنیک های کمی و کیفی توامان بهره گرفته و به جنبه انسانی(رفتاری)سازمان توجه می نماید.

اصالت/ارزش: مقاله، اندازه گیری عملکرد را به عنوان یک زیرسیستمی از مدیریت عملکرد در نظر می گیرد. مقاله پیشنهاد می کند که بکارگیری مدیریت عملکرد در واقع بازگشت به مفهوم اولیه مدیریت می باشد که بر این فرض مبتنی است که برای کسب اطمینان از بکارگیری منابع در جهت تحقق اهداف مورد نظر، نیاز به چیزی است.

واژگان کلیدی: معیارهای عملکرد، مدیریت عملکرد، کارت امتیازی متوازن

چکیده انگلیسی مقاله

Abstract Performance measurement is only one way of managing performance

Purpose: Aims to introduce to a symposium, a set of linked papers, which illustrate the reality that, when it comes to boosting productivity, performance management is a broader and more meaningful concept than simple performance measurement.

Design/methodology/approach: The paper provides a brief review of the issues involved in using performance measurement in general and balanced scorecard (BS) in particular.

Findings: Performance management can take many forms from dealing with issues internal to the organization to catering to stakeholders or handling issues in its environment. Performance management involves the use of both quantitative and qualitative techniques and paying due attention to the human (behavioral) side of the enterprise.

Originality/value: The article identifies performance measurement as a possible sub-system of performance management. The article suggests that resorting to performance management is in fact a return to the basic concept of management, which assumes that there is a need to do something in order to assure that the use of resources results in the attainment of desired goals.

Keywords: Performance measures, Performance management, Balanced scorecard

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225