عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer Expectations and Culture: The Effect of Belief in Karma in India

ترجمه عنوان مقاله: انتظارات مصرف کننده و فرهنگ: اثر اعتقاد به کارما در هند

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: Tuck School of Business at Dartmouth

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده

ترجمه مقاله انتظارات مصرف کننده و فرهنگ : در عرصه انتظارات مشتری  به پرداخت تاثیر بر انتظارات از تغییر در متغیر فرهنگی منحصر به فرد در یک کشور توجه نسبتاً کمی شده است اینجا ما در کشور هند، نفوذ فرهنگ عمده نسبت به میزان تمرکز در کار ما وجود دارد. تحقیق قبلی در ایالات متحده نشان می دهد که به حساسیت در انتظارات با عدم اطمینان کاهش می دهد ما در اینجا اثر اعتقاد به کارما در نتیجه داشتن یک گرایش های بلند مدت مقابله تمایل به کاهش انتظارات در دو مطالعه که اندازه گیری و اعتقاد پاسخ دهندگان نخست در کار ما بررسی می کنیم.

نتایج نشان می دهد که به میزان اعتقاد به کارما تا حد زیادی عامل از طریق تاثیر بر گرایش های بلند مدت دارد که آیا از کاهش اثر اطمینان به حساسیت در انتظارات است؟ این یافته ها نشان می دهد که توسط مطابقت آن ها را با انتظارات مشتری و عوامل فرهنگی مهم است.

مقدمه انتظارات مصرف کننده و فرهنگ

” هر چه اقدامات توسط یک فرد در تجسم های مختلف انجام می شود.[S] در میوه ازآن اقدامات در بدن یا تجسم بسیار است. (کیرشان 1999.97) اعتقاد به کار ما مستلزم در میان چیزهای دیگر تمرکز بر بلند مدت عواقب این جهت گیری های بلند مدت است. چنین گرایشی نشان می دهد که افرادی که در سرنوشت باور دارند به طور کلی بیشتر در راه انتظارات با خود درستکار و در خصوص ما در اینجا مورد بررسی است. این با سه اصل ساده است. اول، به دلیل انتظارات پایین اغلب به رضایت مشتری  منجر می شود. افراد به طور کلی و به ویژه کسانی که به فاصله بین عملکرد و انتظارات باید انگیزه ای برای استراتژیک در واقع کاهش انتظارات خودحساس هستند(کوپال و سمان2001).

دوم: با جهت گیری بلند مدت به احتمال زیاد با تمایل  کمتر برای کاهش انتظارات به طور موقت احساس امید بهتر است.

سوم: جهت گیری بلند مدت و تمایل به انتظارات پایین تر حداقل بخش از عوامل رانده شده است. در هند اعتقاد به کارما با تاکید بر گرایش بلند مدت بنابراین تا حدی مقابله با تمایل به کاهش انتظارات خواهد شد. نتایج تجربی حمایت از منطق ما؛ کسانی که به شدت باور در کارفرمایی کمتر با حساسیت به عدم اطمینان تحت و تاثیر قرار و درنتیجه انتظارات بالاتری دارند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225