عنوان انگلیسی مقاله:

Option pricing under the Merton model of the short rate

ترجمه عنوان مقاله: انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • شکل 1 نرخ سه ماهه اسناد خزانه آمریکا از سال 1999 تا 2008
  • شکل 2 یک مسیر ساده برای نرخ کوتاه مدت تحت مدل مرتون
  • استخراج و استنباط فرمول های قیمت گذاری انتخابی تحت مدل مرتون
  • استنباط کردن فرمول های مشخص برای نام گذاری اروپایی و گزینه های منصوب شده
  • اثر پارامترها بر انتخاب قیمت و قیمت گذاری در مدل B S
  • جدول 1 قیمت ها برای ارزش های پول در نرخ کوتاه مدت در زمانی که t اولیه 06/0 است
  • جدول 2 قیمت ها برای ارزش های پول در نرخ کوتاه مدت در زمانی که t اولیه 06/0 است
  • نتایج

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

مطالعه اخیر در مورد قیمت گذاری به صورت کلی خطر مربوط به نرخ آزاد و یا کوتاه مدت را در طول دوره انتخاب ثابت فرض کرده است. در این مطالعه ما ماهیت اتفاقی و تصادفی مربوط به نرخ کوتاه مدت مدل ارزش گذاری انتخاب شده را ایجاد کردیم و فرمول های خاصی را برای ارزش اسمی اروپایی به دست آوردیم و گزینه هایی را نیز برای سرمایه یا موجودی ذخیره در زمانی که نرخ با استفاده مدل Merton کاهش می یابد را قرار دادیم. با استفاده از این مدل انتخابی به عنوان یک بنچ مارک یا نقطه مرجع، آنالیزهای عددی ما به طور کلی مدل را بیش از ارزش اسمی به وسیله پول، با ارزش گذاری متوسط پلی و ارزش گذاری کم پولی نشان داد. آنالیزهای ما به صورت مستقیم قابل گسترش و بسط دادن به ارزش اسمی های آمریکایی برای سهام پرداختی تقسیم نشده و برای ارائه دادن اروپایی به وسیله خاصیت تعادل قرار دادن نام می باشد.

کلمات کلیدی: انتخاب قیمت گذاری، مدل نرخ کوتاه مدت مرتون، مدل انتخابی Black Scholes، ارزش گذاری متمایل

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton

از آن جایی که Black و Scholes یک شکاف مهم را به وسیله به دست آوردن یک فرمول دقیق قیمت گذاری معاملات بدون سود را برای انتخاب های اروپایی ایجاد کردند. بیشتر آکادمیک ها بر روی گزینه قیمت گذاری کار کرده اند و  فرمول دیگری را برای فرمول قیمت گذاری اصلی Black Scholes (BS) را مطرح کردند. در بین این آکادمیک ها می توان به Cox و Ross، Merton، Roll، Cox و همکاران، Geske، Lee و همکاران، Whaley، Jarrow و Rudd، Rubinstein، Hull و White، HJohnson و Shanno، Johnson و Stulz، Scott، Wiggins، Duan، و Hoston و Nandi اشاره کرد که هر یک فرضیات مختلفی را درباره فاکتورهای مختلفی که برای انتخاب کردن یک قیمت اثر می گذارند را ایجاد کرده اند. به هر حال همه مطالعات انتخاب قیمت گذاری در بالا فرض کرده اند که خطر مربوط به نرخ آزاد و یا کوتاه مدت در طول دوران انتخاب ثابت می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط