عنوان انگلیسی مقاله:

Supplier selection and order allocation problem using a two phase fuzzy multi objective linear programming

ترجمه عنوان مقاله: انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر منابع
 • توسعه مدل
 • نماد گذاری
 • مدل ریاضی
 • مدل تعاملی دو فازی برنامه ریزی چند هدفه خطی (FMOLP)
 • الگوریتم
 • عنوان مثال و عملکرد عددی تجزیه و تحلیل تعاملی دو مر حله ای FMOLP
 • اطلاعات عمومی برای مثال های عددی
 • تدوین و فرموله کردن دو مرحله ای تعاملی مدل FMOLP
 • راه حل های خروجی
 • اطلاعات عمومی برای مثال های عددی
 • راه حل های خروجی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای

هدف از این مقاله این است که برای حل یک مشکل انتخاب عرضه کننده کالا در چند قیمت و چند محصولی با استفاده از برنامه های تعاملی فازی دو مرحله ای چند هدف خطی مدلی را ارائه نماییم. مدل ارائه شده (FMOLP) است که تلاش میکند تا به طور همزمان با به حداقل رساندن کل خرید و دستور هزینه ها تعدادی از واحدهای معیوب را مشخص کرده و تحویل سفارش به تامین کنندگان می باشد. توابع خطی برای نشان دادن تصمیم گیری های استفاده شده را برای اهداف فازی برای انتخاب تامین کننده نظم و تخصیص در نظر گرفته شده است می تواند منجر به انعطاف پذیری بیشتر از طریق یک فرایند تصمیم گیری تعاملی می شود.

برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی نتایج حاصل از مدل ارائه شده با یک مثال عددی نشان داده شده است. نتایج ان نیز نشان می دهد که روش ارائه شده در محیط نامطمئن موثر بوده و ارائه یک ابزار تصمیم گیری قابل اعتماد برای مشکلات انتخاب عرضه کننده کالا مناسب می باشد.

کلید واژه ها: انتخاب تامین کننده، برنامه ریزی خطی چند هدفه، مجموعه های فازی، قیمت چند سطحی، چند محصولی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای

در دنیای رقابت امروز بسیاری از سازمان ها تلاش برای تقاضا، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها را دارند در اکثر صنایع هزینه مواد اولیه و قطعات به شکل عمده ای از هزینه تولید به عنوان مثال تا 70% است. به گفته وبر و همکارانش هزینه مواد خام ممکن است 80% کل هزینه محیط تولید را افزایش دهد. به طور کلی هزینه های مواد اولیه و قطعات شامل سهمیه بندی هزینه های اصلی محصول می باشد. انتخاب منبع مناسب می تواند به طور قابل توجهی هزینه های خرید را کاهش داده و زمان تولید را کاهش، رضایت مشتری را افزایش داده و رقابت با شرکت های بزرگ را تقویت کند. در حوزه زنجیره سازمان باید تامین کننده مناسب ترین محصولات بر اساس ظرفیت تولید بوده و بر اساس ظرفیت تولید در طول افق برنامه ریزی خود قابل دسترس باشد. در یک زنجیره ارزش تامین کنندگان دارای توان بالقوه ای برای افزایش رضایت مشتریان دارند. از این رو مسئله انتخاب عرضه کنندگان ( SSP ) یکی از فعالیت های مهم از خرید در یک سازمان بوده و آن را به شدت می تواند فرایندهای دیگر در سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط