عنوان انگلیسی مقاله:

A multiple criteria decision model for assigning priorities to activities in project management

ترجمه عنوان مقاله: الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه

$$$: فقط 4500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تشریح مسئله
 • ساختار الگوی ارائه شده برای تعیین اولویت فعالیت ها در پروژه
 • شکل 1 – طبقه بندی فعالیت ها در 3 روش مدیریتی
 • ارزیابی مجدد الگو
 • شکل 2 – ساختار تصمیم گیری چند معیاره- ارزیابی مجدد الگو
 • روش های تصمیم گیری چند معیاره
 • مطالعه موردی
 • ساختاربندی مسئله
 • ساخت مدل: کاربرد مدل ارائه شده
 • جدول1: فعالیتهای ساخت ایستگاه فرعی و ارزیابی معیارها
 • انتخاب روش کمکی تصمیم گیری چند معیاره
 • تعریف پارامترهای مدل
 • جدول2- ارزیابی پارامترهای مدل توسط معیارها
 • بررسی مدل
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این تحقیق به ارائه الگویی برای مدیران پروژه می پردازد که به آنها کمک می کند روی فعالیت های اصلی یک شبکه پروژه ای با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) تمرکز کنند. در مواجهه با چنین تصمیم گیری هایی که مدیر پروژه مجبور است همزمان چندین مورد را که معمولاً مستقل هم نیستند در نظر بگیرد ساختار MCDA از اهمیت بالایی برخوردار می شود. یک مطالعه ی موردی از ساخت یک ایستگاه فرعی برق مورد استفاده قرار گرفته تا الگوی پیشنهادی نشان داده شود. مدیران می توانند با استفاده از این الگو عملکرد خود را در کنترل فعالیت های پروژه به خصوص در یک محیط پویا و متغیر بهبود بخشند.

كلمات كلیدی: اولویت بندی چند هدفه، تصمیم گیری چند معیاره، طبقه بندی فعالیت ها

ترجمه مقدمه مقاله

پیچیدگی، ناپایداری و تعداد زیاد فعالیت های درگیر در یک پروژه ساخت مدیریت آن را تبدیل به کاری سخت می کند. این پیچیدگی و ناپایداری روزافزون پروژه های ساخت باعث اتلاف های وسیعی در صنعت شده است. به مشکلات مربوط به مدیریت پروژه در تحقیقات بسیاری ارائه گردیده است. Sambasiran و Venson چند دلیل را برای اتلاف در مدیریت پروژه های ساخت بر می شمرند. دلایلی مثل برنامه ریزی اشتباه پیمانکار، تجربه ناکافی پیمانکار، مشکلات مربوط به پیمانکار جزء، کمبود مواد، در دسترس نبودن و خرابی تجهیزات، کمبود ارتباطات بین اعضای پروژه و اشتباهات حین مرحله ی ساخت.

Hameri به مشکلات دیگر اشاره می کند: نداشتن رویه مشخص در کنترل تغییرات در طراحی، داشتن دیدگاه غلط از اهداف پروژه و واکنش ضعیف به تغییرات ناگهانی در محیط پروژه.

بعضی از ملاحظات در مورد مدیریت پروژه های ساخت در محل انجام عملیات باید مورد توجه قرار گیرد. ملاحظاتی چون درجه بالای ناپایداری فرایندهای ساخت، غلبه یافتن تصمیمات غیررسمی اضافی مدیر پروژه و توجه بیش از حد مدیر پروژه برای کنترل زمان و هزینه. باتوجه به Cooke و Danis تا کنون چند تحقیق در مورد موفقیت پروژه ها و عوامل مؤثر بر آنها صورت گرفته است.  با این وجود یک پروژه همچنان ممکن است ضعیف عمل کند و آگاهی از عوامل موفقیت پروژه به تنهایی برای موفقیت آن کافی نیست.

به نقش مدیر پروژه و سبک رهبری برای موفقیت پروژه اشاره شده، در حالی که ادبیات موجود در اغلب موارد به آن توجهی نداشته است. به نظر می رسد که نحوه ی نظارت مدیر پروژه بر فعالیت ها و چگونگی برخورد او با زیردستان به صورت مستقیم با عملکرد پروژه مرتبط باشد.

Greek و Pulin بیان می کنند که تیم های مدیریت پروژه غالباً روی فعالیت های بحرانی پروژه ها تمرکز نمی کنند. با توجه به نظر این محققان مدیریت پروژه فعالیتی است که با شکست مشخص می شود و ین شکست ها به دو دلیل روی می دهند: ناپایداری های فنی و داشتن درک غلط از ضرورت پروژه.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط