دسته : همه

عنوان انگلیسی مقاله:

Public sector reforms and public private partnerships:Overview and research agenda

ترجمه عنوان مقاله: اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش

$$$: 14500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

چکیده

هدف این سر مقاله معرفی یک موضوع خاص و به تصویر کشیدن تم های اصلی اش است. این مسئله خاص در انجمن حسابداری با هدف شبیه سازی تحقیقات بین رشته ای و حیاتی در زمینه اصلاحات بخش دولتی، بخصوص در زمینه شرکت های دولتی خصوصی و دیگر سازمان های بخش دولتی انجام شده است. این سرمقاله همچنین به دنبال فراهم کردن یک برنامه تحقیقاتی و ارائه مسیر های جدید در این زمینه، با در نظر گرفتن ابهامات این فرم ها سازمانی های ترکیبی و پیچیدگی های انجام اصلاحات در زمینه حسابداری و حسابدهی است.

کلمات کلیدی: مشارکت خصوصی دولتی، سازمان های ترکیبی، اصلاحات حسابداری و حسابدهی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

مسلما شرکت هایی که در موقعیت بازار آزاد فعالیت می کنند دارای تکنیک ها و دانش مدیریت برتری نسبت به شرکت هایی هستند که در بخش دولتی کار می کنند که بر مبنای دیدگاه بسیاری از محققان کمتر موثر و مفید تلقی می شوند. به منظور ارتقا عملکرد و اثربخشی، بسیاری از این شرکت ها اشکال سازمانی  نوعی ترکیبی را اتخاذ کرده اند خصوصا جایی که مدیران بخش خصوصی  و دولتی در سازمان های پیچیده با نقش ها و شیوه های کاری مختلف و اغلب با اهداف، انگیزه ها و با جرائم کاملا متضاد با یکدیگر همکاری می کنند. در ادارات ترکیبی ما فرم های عملیاتی جدید مانند برون سپاری، مقاطعه کاری، شرکت های خصوصی عمومی را مشاهده می کنیم که فرصت ها و چالش های منحصر به فردی را برای محققان حسابداری و حسابدهی به ارمغان آورده است.

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png