عنوان انگلیسی مقاله: 

Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities based examination of social CRM

ترجمه عنوان مقاله: استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های CRM

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

ترجمه تکنولوژی رسانه های اجتماعی

 • چکیده
 • مقدمه
 • پس زمینه نظری و مدل مفهومی
 • قابلیت های CRM اجتماعی
 • استفاده از فناوری های رسانه ای اجتماعی
 • اثرات متقابل سیستم های مدیریت مشتری محور و استفاده از فناوری های رسانه اجتماعی
 • نتیجه عملکرد قابلیت های CRM  اجتماعی
 • اقدامات
 • استراتژی عقیلی
 • بررسی مدل ساختاری
 • نتایج آزمون فرضیه
 • اثرات مستقیم
 • اثر متقابل
 • تجزیه و تحلیل پس از این
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مفاهیم برای تمرین
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی …

این مطالعه با بررسی چگونگی استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و سیستم های مدیریت مشتری محور به عنوان یک قابلیت در سطح بنگاه های اجتماعی مدیریت در ارتباط مشتری(CRM) است. طراحی در بازار شامل سیستم های اطلاعاتی و مدیریت استراتژیک است و مفهوم این مطالعه اندازه گیری قابلیت های CRM اجتماعی است. قسمت دوم این تحقیق چگونگی قابلیت های اجتماعی را در هر دو سیستم مدیریت مشتری محور و فناوری های رسانه اجتماعی را بررسی می کند. این دو منبع در برداشت از یک اثر تعاملی در شکل گیری قابلیت بنگاه موثر بوده و نشان داده شده است که عملکرد ارتباط با مشتری مثبت می باشد.  این مطالعه تجزیه وتحلیل داده ها را از 308 سازمان با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام داده است.

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری، CRM، عملکرد ارتباط با مشتری، فن آوری اطلاعات، قابلیت های بازاریابی، فن آوری رسانه های اجتماعی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی …

شبیه به بسیاری از مدریان بازاریابی اواخر سال 1910 تا اوایل سال 2000 به کارگیری گسترده ارتباط با مشتریان(CRM) مدیران امروزی نیز دست به یکپارچه سازی فناوری ها یعنی برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی و استفاده از فرایند های موجود برای توسعه قابلیت ارتباط با مشتریان براساس تکنولوژی CRM در رسانه های اجتماعی احتمالی دست زدند که یک مفهوم جدید را به وجود آورد. که شامل یک اشتراک و شبکه متمرکز با رویکرد مدیریت روایبط مشتری منجر شد. این روش به تازگی ظهور پیدا کرده و حفظ روابط مشتری را به دنبال دارد.(گرینبرگ 2010). محققان بازاریابی CRM اجتماعی را به عنوان یک ادغام از فعالیت های مشتری تعریف کردند.

که از جمله فرایندها، سیستم ها و ف5ناوری با برنامه های رسانه اجتماعی نوظهور برای شرکت مشتریان در گفتگو و همکاری و تقویت روابط مشتری منجر شده است.(گرینبرگ1010و ترایتر2012). سازمان ها در حال به رسمیت شناختن پتانسیل CRM اجتماعی بوده و سرمایه گذاری های قابل توجهی در رابطه با تکنولوژیCRM در دوسال گذشته انجام داده اند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط