عنوان انگلیسی مقاله:

Non verbal communication strategies to improve robustness in dialogue systems: a comparative study

ترجمه عنوان مقاله: استراتژی ارتباطات غیر کلامی جهت بهبود توانمندی سیستم مکالمه تحقیق مقایسه ای

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 36 صفحه

منبع: J Multimodal User Interfaces

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

18500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این تحقیق کاربرد مامور مکالمه ای مجسم و توانایی تصویری ارتباطاتی انان برای تعامل با نظام مکالمه زبان محاوره ، طی یک مطالعه موردی آزمایشی در زمینه استعمال دسترسی امن با تایید گوینده و کنترل خودکار از خانه از راه دور را بررسی می کند. پس از شناسایی یک سری مشکلات نوعی در تعامل با SLDS و ربط دادن یک رفتار یا حالت خاص ECA به هر کدام از آنها، بر پایه پیشنهادات ITU برای ارزیابی نظام مکالمه محاوره ای، یک ارزیابی مقایسه ای اجرا کردیم. چند تست کاربر گرفته شد و کاربران تست را به دو دسته تقسیم کرد که هر کدام با ساختار متفاوت روبرو بودند. یکی با ECA و دیگری تنها با خروجی صوتی. گروه ECA مشکلات تعاملی کمتری داشتند. هر چند برداشت کاربران در هر دو گروه، با اندکی مزیت برای گروه ECA، یکسان بود. به ویژه، به نظر می رسد ECA به کاربران کمک می کند تا جریان مکالمه را بهتر فهمیده و سردرگمی را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان می دهند که عدم پذیرش (بر پایه مسائل مربوط به حریم و امنیت) نیز یکی از ابعاد است که ممکن است روی پارامترهای ارزیابی فردی در ارتباط نزدیک با پذیرش کاربر تاثیر بگذارد.

کلیدواژه ها: مامور مکالمه ای مجسم، ارتباطات غیر کلامی، توانمندی، ارزیابی مقایسه ای، نظام مکالمه محاوره ای، تصدیق صدا، تایید گوینده، طراحی ژست

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png