عنوان انگلیسی مقاله:

Intellectual Capital Evaluation: Relationship between Knowledge Management Implementation and Company’s Performance

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: State University Higher School

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به مناسب ترین و به چالش کشیدن موضوع پیاده سازی استراتژی شرکت در اقتصاد جدید است.  یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت دانش، شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری است .مطالعه ما بر ارزیابی روش های سرمایه های فکری است که اجازه پیدا کردن کارآمدترین روش برای مدیریت سرمایه های فکری، از جمله تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را می دهد. ما فرض می کنیم که اثر بالقوه از منابع سرمایه فکری با توجه به اندازه شرکت، صنعت و کشور متفاوت است.

بسیاری ازتحقیقات مربوطه براساس منابع و روش های مبتنی بر ارزش که به طور جداگانه به تجزیه وتحلیل سرمایه های فکری از یک نقطه نظرخاص، به محدود کردن تعدادی از مشکلات که درتقاطع این مفاهیم است، می باشد. بنابراین، ما این دو رویکرد را برای حل مشکلات ارزیابی سرمایه های فکری که مربوط به شرکت های صنایع و رفتار مطالعه است را یکپارچه می کنیم.

ما به دنبال استفاده از این دو روش برای پاسخ دادن به سوالات زیرهستیم:

آیا یک رابطه نزدیک بین سرمایه فکری کیفیت و عملکرد شرکت وجود دارد؟

ایجاد و تخریب ارزش های سازمانی با توجه به سرمایه های فکری به کار گرفته شده است؟

عوامل داخلی و خارجی موثر بر این رابطه ها چه هستند؟ کشور، صنعت، اندازه شرکت، پویایی بازار، و غیره.

 آیا مکمل خاصی از اجزای سرمایه های فکری جدا از هم وجود دارد؟ ( انسان، سازمان و منابع بازار)؟

اساسا با وجود سابقه و هدف بزرگ تجربی، مسائل مربوط به مدیریت سرمایه های فکری به خوبی مطالعه نشده است هدف از این تحقیق، توسعه ابزارهای مقرون به صرفه برای یک شرکت تجزیه وتحلیل منابع فکری است چندین روش های آماری باید برای مسائل تجربی از این تحقیق ارائه می شود، از جمله مطالعه توصیفی  _تجزیه و تحلیل داده های مقطعی و پانل است پایگاه داده های جمع آوری شده برای این منظور شامل  شاخص های مالی و اقتصادی در زمینه ارزیابی سرمایه فکری می باشد، برای مثال، شاخص های عملکرد استراتژیک (EVA، FGV، Q –توبین).

باید تاکید کرد که تعداد داده های مورد نیاز، کاملا خاص و به سختی مشاهده می شوند بنابراین، پایگاه داده هایی از این پژوهش درگزارش سالانه آماری و مالی یافت می شود که شامل توضیحات از برخی ویژگی های کیفی از شرکت های تجزیه و تحلیل شده  و صنایع می باشد. مجموع بهره وری نیروی کار، کارکنان سطح آموزش و پرورش، وفاداری مشتری، محدوده محصول، هزینه توسعه و تحقیق، مشارکت در انجمن های کسب و کار، پروژه های تعاونی نوآوری، تخصص ها و محلی سازی ضرایب و دیگران است.
این مقاله به شناسایی مشکل و انگیزه تحقیق اختصاص داده شده است و همچنین برخی از نتایج تجربی.

واژه های کلیدی: سرمایه فکری و نتایج، ارزش اقتصادی اضافه شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png