عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی آموزش هواپیماهای نظامی از طریق فرآیند تصمیم گیری چند معیار، تصمیم گیری با منطق فازی مطالعه موردی: آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • روش کار
 • بیانیه یک مشکل تصمیم گیری
 • متغیر های زبانی و مجموعه فازی
 • متغیر های زبانی
 • مجموعه های فازی
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • جدول 1: مقیاس ارزیابی در روند مقایسه جفت ها.
 • جدول 2: شاخص تصادفی برای سفارشات ماتریس های مختلف.
 • روش Topsis
 • مشکل تصمیم گیری: ارزیابی هواپیما برای مقاصد آموزش نظامی
 • شکل 1: الگوریتم Topsis فازی
 • تعریف جایگزین
 • انتخاب معیار ها
 • شکل 2: ساختار سلسله مراتبی از مشکل
 • ساختار مشکل
 • بررسی کارشناسان
 • جدول 3: وزن معیار ها از طریق تجمع همگن کارشناسان
 • جدول 4: ارزیابی کمی معیار ها ی
 • تعیین درصد وزنی معیار ها
 • بدست آوردن ارزیابی گزینه های جایگزینی
 • شکل 3: مقیاس رتبه بندی کوپر – هارپر
 • جدول 5: نوع برجشب زبانی
 • شکل 4: ماتریس تصمیم گیری
 • نتایج
 • شکل 5: مدل گرافیکی از دسته بندی.
 • جدول 6: رتبه بندی با استفاده از روش Topsis فازی بدست آمده.
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود. این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در دنیای واقعی برای علاقه مندان به نیروی هوایی اسپانیا به طور خاصی استفاده شده است و در آن از بهترین هواپیماهای آموزشی نظامی بر اساس مجموعه ای از معیار ها استفاده شده است. این شکل تصمیم گیری شامل از یک سو معیار های کمی و یا فنی مانند سقف خدمات و استقامت و … بوده و از سویی دیگر شامل معیار های کیفی یعنی عوامل انسانی ، پرواز و کیفیت و … می باشد که بر اساس تجربه به مجموعه ای از خلبانان ارشد و مربیان پرواز نیروی هوایی اسپانیا از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.

به منظور استخراج اطلاعات از بررسی های تخصصی، روند MCDM با منطق فازی ترکیب شده است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای بدست آوردن وزن معیار ها بوده و از طریق تکنیک برای ترتیب بندی اولویت راه حل بیشتر به ایده (Topsis) مورد استفاده قرار گرفته و جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است. این کار یک مطالعه مقدماتی جایگزینی هواپیمایی آموزشی ارائه شده توسط ستاد هوایی اسپانیا انجام شده است. این انتخاب بر اساس معیار های عملیاتی است که در کار به طور دقیق انتخاب شده است . به عنوان بک نتیجه از فرایند تصمیم گیری اشتفاده شده و بهترین جایگزینی برای هواپیمای Pilatuspc-21 نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: هواپیمای آموزشی، تصمیم گیری چند معیاره، برچسب های زبانی،‌ منطق فازی، AHP،Topsis

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط