عنوان انگلیسی مقاله:

Linking price satisfaction and business performance in Malaysia’s dairy industry

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار در صنعت لبنیات مالزی

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: Emerald

پروپوزال مقاله: دریافت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • بازار لبنیات
 • چارچوب مفهومی
 • وفاداری
 • چهارچوب نظری تحقیق
 • وفاداری و رضایتمندی از قیمت
 • وفاداری تامین کننده و کارآیی رابطه تجاری
 • شیوه شناسی و طرح تحقیق
 • تحلیل های آماری و نتایج
 • تحلیل مسیر
 • بررسی مدل محاسبه
 • ارزیابی مدل برونی
 • ارزیابی مدل درونی
 • مدل ساختاری
 • مباحثه
 • نتیجه گیری ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار

هدف: رضایتمندی از هدف یک عامل تاثیر گذار در کارآیی رقابتی و موفقیت تجاری می باشد. رضایتمندی شدید از قیمت می تواند روابط تجاری با کیفیت را ارتقا داده و در سطح بالا حفظ نماید، و منجر به سودهای افزوده برای شرکای این زنجیره شود. هدف این مقاله، بررسی ابعاد رضایتمندی از قیمت در زمینه صنعت لبنیات مالزی می باشد. هدف، مشخص نمودن این موضوع است که کدام ابعاد رضایتمندی از قیمت بر روی کارآیی رابطه میان رویه های لبنی مالزی و فرآورنده های لبنی که شیر خود را خریداری می کنند، تاثیر دارند.

طرح/ شیوه شناسی/ رویکرد: در کل، هشت فرضیه با استفاده از روش های کوچکترین مربعات جزئی برروی نتایج تحقیق از 133 تولید کننده لبنی در مالزی، آزمایش می شوند.

یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهند که قیمت نسبی، نسبت قیمت کیفیت و عادلانه بودن قیمت برروی وفاداری تولید کنندگان تاثیر دارند و کارآیی رابطه تجاری را افزایش می دهند.

مفاهیم تجربی: برای به دست آوردن روابط تجاری پایدار و دراز مدت و ارتقا دهنده تدارکات با کیفیت و سازگار، خریداران شیر باید ابعاد رضایتمندی از قیمت را درک کرده و ثبت نمایند.

اصالت/ ارزش: این مقاله دیدگاه هایی را در مورد پیوندهای مهم میان رضایتمندی قیمتی و رضایتمندی تجاری در یک صنعت کشاورزی، ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: مالزی، کشاورزی، شیر، قیمت ها، بازاریابی تجارت به تجارت، رضایتمندی از قیمت، کارآیی تجاری و صنعت لبنیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

قسمتی از ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله ارتباط رضایتمندی از قیمت و عملکرد کسب وکار

اغلب پژوهش های بازاریابی رابطه ای متمرکز برروی صنایع کشاورزی، در مورد مزایای روابط تجاری پایدار و درازت مدت میان شرکای معامله تاکید می کنند. این پژوهش نشان می دهد که روابط دراز مدت، شرکت و مزایای زنجیره را تحریک می کنند، از جمله افزایش تعهد شریک، به اشتراک گذاری اطلاعات و ابداع جمعی.

به مرور زمان، روابط قوی تر می توانند منجر به پایین آمدن هزینه های تراکنش، کاهش عدم قطعیت های بازار و افزایش کسب وکار تجارت شوند. بات در سال 2004 اثبات می نماید درحالیکه ممکن است یک رابطه تجاری دراز مدت، برخی عدم قطعیت های بازار را کاهش دهد، ممکن است قطعیت قیمتی کافی را ارائه ندهد. در نتیجه، ممکن است گاهی اوقات تامین کنندگان شریک معامله خود را رها کنند تا قیمت موجه تر و بهتری را به دست آورند.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط