عنوان انگلیسی مقاله:

Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

ترجمه عنوان مقاله: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

$$$: فقط 10500تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

10500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی پیشینه و فرضیات
 • نهادینه سازی اصول اخلاقی
 • کیفیت زندگی کاری (کیفیت زندگی کاری)
 • کیفیت زندگی کاری درجه پایین
 • کیفیت زندگی کاری درجه بالا
 • مقایسه تاثیر نهادینه سازی اصول اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری
 • روش
 • نمونه تایلندی
 • نمونه ایالات متحده
 • اندازه ها
 • نهادینه سازی اصول اخلاقی
 • آزمون نامتغیر اندازه گیری
 • اعتبار ساختار
 • آزمون سوگیری روش مشترک
 • نتایج
 • بحث
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تحقیقات قبلی نشان می دهدکه نهادینه سازی اخلاق به طور موثر بر کیفیت زندگی کاری تاثیر می گذارد (کیفیت زندگی کاری). این تحقیق فرض می کند که تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر کیفیت زندگی کاری برای مدیران تایلندی بیشتر از مدیران آمریکایی است، چراکه فرهنگ تایلندی جمعی است در حالیکه فرهنگ آمریکایی فردی می باشد. داده های نظرسنجی از یک نمونه مدیران بازاریابی شرکت های تایلندی می باشد که در بورس اوراق بهادار تایلند (SET) جمع آوری شدند. داده ایالات متحده شامل یک نمونه از اعضای انجمن بازاریابی امریکایی بود. نتایج تا حدودی فرضیات را تأیید می کنند.

کلمات کلیدی: نهادینه سازی اخلاق، کیفیت زندگی کاری، تحقیقات میان فرهنگی تایلند و ایالات متحده

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در سالهای اخیر، سازمان ها تلاش خود را برای نهادینه سازی اخلاق افزایش دادند، چرا که این تلاش ها به طور موثری بر رفتار کارمندان تاثیر می گذارد. به علاوه، سینگاپاکدی و ویتل (2007؛ و ویتل و سینگاپاکدی، 2008) نشان می دهد که قانون گذاری مانند دستورالعمل های صدورحکم فدرال ایالات متحده سال 1987، که مجازات های سازمانهایی که با کمترین نیاز تطبیق دارند را کاهش می دهند، نهادینه سازی اخلاق را ارتقا می بخشند.

به طور مشابه، تایلند تغییراتی در قانونگذاری در سالهای اخیر به منظور کاهش فساد تصویب کرد. ونگتادا، ویراکول، و سینگاپاکدی (2006) اینطور می نویسند که « فساد در تایلند تا حدی به موجب استقرار قانون اساسی جدید و رفتارهای کلی جامعه کاهش یافته است» (صفحه 622). ونگتادا و همکاران (2006) همچنین بر رکود اقتصادی سابق تاکید می کنند که «به بی میلی عمومی رو به افزایش از فساد انجامید» (صفحه 622).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط