عنوان انگلیسی مقاله:

Governing the data commons: Policy, practice, and the advancement of science

ترجمه عنوان مقاله: اداره داده های مشترک: سیاست، عمل، و پیشرفت علم

$$$: فقط 4000 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • رویکردهای تئوری: حقوق مالکیت مشترک و حقوق مالکیت معنوی
 • مالکیت مشترک
 • هر یک از این اصول طراحی را می‌توان برای داده‌های تسهیم شده به کار برد:
 • مالکیت معنوی
 • متدها و زمینه
 • نتایج حاکمیت سطح کلان (Macro-Level) : قانون ملی و معاهده های بین المللی
 • حاکمیت در سطح مزو (Mezo Level) سیاست های درون سازمانی و ژورنال های پژوهشی
 • حاکمیت در سطح خُرد (Micro) : عملکردهای منفرد
 • مرزهای تعریف شده، قوانین خاص برای شرایط محلی، مکانیزم های حل اختلاف و تشخیص
 • قضایای مسئله دار تسهیم داده ها
 • بحث
 • بکار بردن اصول طراحی
 • درک پاسخ‌دهندگان از مالکیت
 • عوامل اضافی
 • نتیجه‌گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله اداره داده های مشترک: سیاست، عمل، و پیشرفت علم

حقوق مالکیت داده‌های علمی اغلب با بکار بردن قانون مالکیت معنوی تحلیل می‌گردد. با این وجود، ضرورتی ندارد مقیاسهایی که طبق آنها، این قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرند، به تسهیم داده‌ها در میان افراد (در جوامع مجازی یا جوامع اجتماعی) مرتبط باشند. برعکس، جوامع اشتراک داده‌ها و اعضای آنها اغلب، سیاستها، عملکردها و هنجارهای مربوط به تسهیم داده‌ها را مشخص می‌کنند. با استفاده از نظریه مالکیت، اهداف تحقیق تعیین‌کننده موارد ذیل است:

(1)   توازن بین جوامع تسهیم داده‌ها و جوامع تسهیم منابع طبیعی،

(2)   عواملی که به تسهیم موفقیت‌آمیز داده‌ها منجر می‌گردند،

(3)   شرایطی که تحت آنها قوانین، مقررات و سیاست های مربوط به تسهیم داده‌ها مقرر می‌گردند.

ما مواردی را از دو جامعه تسهیم داده‌ها، متشکل از یک جامعه علمی محیطی – میکرو هواشناسی (FLUXNET) و یک جامعه از راه دور ماهواره‌ای مورد استفاده قرار داده‌ایم. موارد تسهیم داده‌ها بدون تضاد یا بحثهای غیرقابل حل در رابطه با مشترکات منابع طبیعی مدیریت شده موفق، نسبت به داده‌هایی که طبق تضاد طبقه‌بندی شده‌اند دارای اصول خاصی هستند. تسهیم موفقیت‌آمیز داده‌ها باید توسط دانشمندان بیوفیزیکی در زمینه ماهیت اجتماعی تسهیم داده‌ها، جذابیت بیشتری داشته باشد.

کلید واژه ها: منابع سرمایه گذاری مشترک، اموال مشترک، عموم مردم، اشتراک گذاری داده ها، اصول طراحی، LUXNET، مالکیت معنوی، سنجش از دور

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط