عنوان انگلیسی مقاله:

The Effects of International Politics on Oil Exporting Developing Countries

ترجمه عنوان مقاله: اثر سیاست بین المللی در كشور های در حال توسعه یافته صادر کننده نفت

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 7 صفحه

منبع: Japan External Trade Organization

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب

سياست بين المللی در كشور های در حال توسعه يافته

  • چكیده
  • مقدمه
  • داده ها و آمار توصیفی
  • محدودیت های سیاسی در واردات نفت
  • محدودیت سیاسی در واردات نفت از کشورهای در حال توسعه
  • تفاسیر و مفاهیم سیاسی
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

سياست بين المللی در كشور های در حال توسعه يافته: سیاست بین المللی در تجارت نفت تأثیر می گذارد. اما آن چه كشورهای در حال توسعه صادر كننده نفت را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. ما یك مجموعه داده در سطح شركت برای تمام شركت های وارد كننده نفت از سال 1986 تا 2008 را مورد بررسی قرار داده و به بررسی تغییر در مباحث سیاسی بین ایلات متحده و شركت های تجاری پرداخته ایم. كه توسط اختلاف در الگوهای رأی مجمع عمومی سازمان ملل بوجود آمده است. مطابق با شواهد كلان قبلی ما برای اولین بار نشان دادیم. كه شركتهای فردی وارد كننده نفت حتی پس از كنترل هیچ گونه ناهمگونی در آنها مشاهده نشده است.

ما حدس می زنیم كه الگوی سیاسی  واردات نفت از این شركتهای فردی از نوع دور نگهدارنده خطرات سیاسی است. به این دلیل كه تجارت نفت اغلب با سرمایه گذاری خارجی همراه است تا حدی كه كشورهای درحال توسعه این خطرات را به دلیل بالا بودن نهاد های ضعیف تر باید اثرات سیاسی را در تجارت نفت مورد توجه بیشتری قرار دهند. تصمیم گیری برای واردات نفت در واقع زمانی اتفاق می افتد كه شركتهای وارد كننده نفت در كشورهای در حال توسعه در كوتاه مدت بتوانند نتیجه بگیرند. نتایج به ما نشان می دهد، كه سیاست بین الملل می تواند به واردات نفت تأثیر گذاشته از این رو توسعه بلند مدت در جهان در حال توسعه را تحت تأثیر قراردهد.

كلمات كلیدی: سیاست بین المللی، وادرات مبتنی بر (FDI)، ریسك كردن امنیت انرژی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط