عنوان انگلیسی مقاله:

Impacts of the World Recession and Economic Crisis on Tourism: North America

ترجمه عنوان مقاله: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

$$$: فقط 6000 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 30 صفحه

منبع: SAGE Publications

نوع فایل: word

دانلود رایگان ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

6000 تومان – ترجمه مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • انتخاب یک نقطه عزیمت
 • اثرات جاری و در حال تکامل بر گردشگری در شمال امریکا
 • گردشگری در کانادا، دیدگاه جاری و در حال تحول
 • خلاصه ای برای کانادا
 • گردشگری در مکزیک،دیدگاه جاری و در حال تحول  
 • ورود گردشگر
 • ورود ارز خارجی به مکزیک توسط بازدیدکنندگان بین المللی
 • تاثیرات رکود اقتصادی بر شرکت های گردشگری در مکزیک
 • خلاصه ای برای مکزیک
 • گردشگری در ایالات متحده: دیدگاه های کنونی و در حال تکامل
 • تقاضای واقعی سفر
 • قیمت های سفر
 • استخدام مستقیم  در صنعت گردشگری
 • تحرک های اخیر
 • خلاصه ای برای ایالت متحده
 • نتیجه گرفتن سخنان
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله به عنوان بخشی از آکادمی بین المللی برای بررسی و مطالعه ابتکار گردشگری ارائه شده است که درک درستی از تاثیر بحران اقتصادی از 2008-2009 تا به حال و رفاه و عملکرد صنعت گردشگری جهانی را فراهم می کند. که به طور خاص، اطلاعاتی را در مورد پیشینه آمریکای شمالی در این مطالعه دنبال می کند. به این ترتیب، یک ارزیابی مختصر از وضعیت فعلی و در حال تحول بخش گردشگری را در سه کشور شمال امریکا فراهم می کند. اطلاعات در مورد کانادا از داده های ارائه شده توسط اداره آمار کانادا، آژانس آماری دولت، و همچنین بولتن اطلاعات صادر شده توسط انجمن گردشگری کانادا جمع آوری شد.در مورد مکزیک، اطلاعات ازگزارشات رسمی آژانس های دولتی حاصل شده است. اطلاعات اولیه گردشگری در ایالات متحده از اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا و سیستم حسابداری ماهواره ای آمریکا جمع آوری شد.
به طور خلاصه، بحث حاضر نشان می دهد که گردشگری در کانادا و ایالات متحده از بحران اقتصادی جاری تحت تاثیر است. و این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک بیشتر از آن متاثر شود. در مقابل، گردشگری در مکزیک به طور مستقیم بیشتر تحت تاثیر بیماری همه گیر آنفولانزای خوکی، نرخ ارز، و شرایط آب و هوایی است تا بحران اقتصادی به خودی خود.

واژگان کلیدی: گردشگری، اقتصاد، تاثیر، کانادا، مکزیک، ایالات متحده

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

این مقاله به عنوان بخشی از آکادمی بین المللی برای بررسی  و مطالعه ابتکار گردشگری (IAST) ارائه شده است که درک درستی از تاثیر بحران اقتصادی از 2008-2009 تا به حال و رفاه و عملکرد صنعت گردشگری جهانی را فراهم می کند. به طور خاص، این مقاله در پی ساختن دو بخش اصلی از کل IAST است. اول، مستنداتی از اثرات جاری و در حال تحول گردشگری در سه کشور شمال آمریکا (کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا).

همچنین به دنبال ارائه بینش های جاری و در حال تکامل طرز فکر آمریکایی شمالی در رابطه با  سطوح اطمینانی که گردشگری در بحران اقتصادی جاری تغییر خواهد کرد و در حالت سالم پدیدار می شود، است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

جدول 4 خلاصه ای از روندها در داده از 2004 – 2008  را نشان دهید. بررسی داده ها برای این کشورها تاثیر نسبتا ناهموار بستر تاریخی نگر گذشته در صنعت گردشگری در هر کشور منجر به نتایج مهمی می شود که در بحران فعلی نقش داشته اند را نشان می دهد. دیگر رویدادهای گذشته به جز کانادا اثرات مهمتری داشته اند. در مورد ایالت متحده آمریکا رویداد مهم و تاثیر گذار حادثه 11 سپتامبر تاثیر زیادی بر بحران جاری داشته است. درحالیکه در مکزیک، بلایای طبیعی بر صنعت گردشگری تاثیر داشته که موجب تاثیر بزرگتری در بحران جاری شده است.