عنوان انگلیسی مقاله: The effects of brand credibility on customer loyalty

ترجمه عنوان مقاله:  اثرات اعتبار نام تجاری و برند بر وفاداری مصرف کننده

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

میزان خرید و نرخ بازگشت مصرف کننده یک موضوع همیشه در حال توسعه در بخش خدمات ارتباطی (مانند بانكداری و ارتباطات راه دور) است به طوری که می‌توان گفت الگوهای تجاری به روابط بلند مدت با مصرف کنندگان بر اساس سود آوری بستگی دارد. تجارت در این بخش برای بررسی و کیفیت خدمات به عنوان ابزار مهم افزایش حفاظت مصرف کننده در نظر گرفته شده است. مطالعه فعلی نقش مهم دیگری را از برند و نام تجاری در مدیریت خرید و فروش سهام مصرف کنندگان فعلی خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس اطلاعات علم اقتصاد، پیشنهاد می کنیم که اعتبار نام تجاری نقشی را تأیید می کند که نام تجاری می تواند در این فرایند ایفا کند. این تحقیق به درک زیادی منجر می شود که نام تجاری دارای نقش مهمی در ایفا مدیریت روابط بلند مدت مصرف کننده است و توضیح می دهد که چگونه ابزار معمولی و عادی مدیریت روابط مصرف کننده، رضایت و کیفیت خدمات با اعتبار نام تجاری و برند ارتباط دارد. نتایج ناشی از نمونه های بانک خرده فروش و شرکت تلفن از راه دور مصرف کنندگان نام می دهد که اعتبار نام تجاری در نقش تدافعی به کار برده می شود: یعنی باعث افزایش کلمات مصطلح و کاهش تغییر رفتارها در بین مصرف کنندگان می شود و این روابط به وسیله رضایت و تعهد مصرف کننده واسطه قرار می گیرد. مفاهیم ضمن این مطالعه به صورت تئوری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری؛ اعتبار نام تجاری؛ رضایت؛ تعهد؛ وفاداری مشتری؛ رفتار مشتری