عنوان انگلیسی مقاله:

Does a contextualized theory of planned behavior explain why teenagers stay in virtual worlds?

ترجمه عنوان مقاله: آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

ترجمه چکیده

ترجمه حضور نوجوانان در محیط مجازی

عواملی که موجب تداوم حضور کاربر در محیط های مجازی (VW ها) می شوند پژوهشگران و فعالان تجاری را کنجکاو کرده است. مشخص نیست که نظریات موجود چگونه و تا چه میزان می توانند استفاده کاربران از این محیط ها را توضیح بدهند. از آنجایی که بخش عمده کاربران محیط های مجازی را جوانان تشکیل می دهند شناخت دلایل قصد تداوم استفاده آن ها حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف سرویس های محیط های مجازی نظیر قابلیت مشاهده اقدامات کاربران برای سایر کاربران، نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در این زمینه به کار می گیریم و نقش نگرش نوجوانان، آثار اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده را به عنوان عوامل تعیین کننده تداوم استفاده آن ها از محیط های مجازی بررسی می کنیم.

سپس برای تفکیک این متغیرها مجموعه ای از متغیرهای برگرفته از منابع قبلی سیستم های اطلاعاتی (IS) را به کار می گیریم. این مطالعه با تحلیل داده های اولیه جمع آوری شده از 923 کاربر هتل هابو (یکی از محیط های مجازی برتر مورد استفاده نوجوانان) نقش انگیزه درونی کاربران، تأثیر بین فردی و خودکارآمدی را به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده حضور مداوم کاربر در محیط های مجازی تأیید می کند. علاوه بر این، نشان می دهیم که تفکیک این سه متغیر تعیین شده می تواند بسیاری از مشخصات زمینه ای مهم محیط های مجازی را اندازه گیری کنند. این مطالعه با اثبات این موضوع که نظریات و مفاهیم IS برای محیط های مجازی و کاربران نوجوان مناسب هستند به منابع موجود کمک می کند.

کلیدواژه ها: محیط های مجازی، استفاده مداوم، نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده، خدمات آنلاین، نوجوان

ترجمه مقدمه

آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی

ترجمه حضور نوجوانان در محیط مجازی: محیط های مجازی (VW ها) برای بسیاری از کاربران (به خصوص جوانان) به سرعت در حال تبدیل شدن به یک واقعیت فنی اجتماعی نوظهور هستند. تا ماه می سال 2014، 1.9 میلیارد نفر در محیط های مجازی ثبت نام کرده اند که 60% آن ها بین 5 تا 15 سال سن دارند (کزرو، 2012). به عنوان مثال، از زمان شروع به کار سایت هتل هابو (بزرگ ترین محیط مجازی مخصوص نوجوانان) در سال 2000، 275 میلیون نفر در آن ثبت نام کرده اند. موضوع استفاده مداوم از محیط های مجازی و سایر سرویس های آنلاین اهمیت بسیار زیادی برای پژوهشگران و فعالان تجاری دارد، زیرا تنها بخشی از حساب های ثبت شده فعال می مانند، حفظ کاربران دشوار است و برگرداندن کاربران خارج شده دشوارتر است.

در منابع، محیط های مجازی به عنوان محیط های ماندگار شبیه سازی شده باکامپیوتر تعریف شده اند که در آن کاربران مختلف از طریق آواتارها به طور همزمان با هم تعامل دارند (بینبریج، 2007). محیط های مجازی دارای کارکردها و فعالیت های مختلفی هستند که انگیزه بیرونی و درونی مؤثر بر نگرش استفاده از این سیستم ها را مرتبط می کنند.

همچنین وقتی کاربران از محیط های مجازی برای یکی از اهداف خود استفاده می کنند این کار را از طریق تعامل با گروهی متغیر از افراد دیگر انجام می دهند. بنابراین نشان می دهیم که تأثیر اجتماعی بر رفتار کاربر در محیط های مجازی اثر می گذارد. در مورد قابلیت کنترل سیستم، محیط های مجازی دارای رویدادهای همزمانی هستند که باید از طریق یک آواتار به کار گرفته شوند. با توجه این موضوع، می توان اثبات کرد که کاربران محیط مجازی برای کنترل فعالیت خود در سیستم به مهارت های خاص نیاز دارند (گول، جونگلاس، ایوس و جانسون، 2012).

مطالعات اخیر در خصوص استفاده از محیط های مجازی

هرچند مطالعات اخیر اطلاعات جدید و ارزشمندی در مورد مکانیزم های متنوع ارائه کرده اند که مختص استفاده از محیط های مجازی هستند. اما برای ادغام این دیدگاه ها در یک ساختار نظری واحد که دلیل تداوم حضور جوانان را در محیط های مجازیتوضیح بدهد تلاش های اندکی صورت گرفته است.برای رفع این مشکل از نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده (DTPB) استفاده می کنیم (هسیه، رای و کیل، 2008؛ پاولو و فیگنسون، 2006؛ تیلور و تاد، 1995، 1995) زیرا این نظریه به ما امکان می دهد تا تفکیک نظریه محور نگرش ها، آثار اجتماعی و قابلیت کنترل سیستم را دنبال کنیم و آثار آن ها را بر قصد تداوم استفاده از محیط های مجازی بررسی کنیم. داده ها از بزرگ ترین محیط های مجازی مختص نوجوانان یعنی هتل هابو جمع آوری شده است.

این مطالعه سه دستاورد دارد.

  • اول این که قصد جوانان برای تداوم استفاده از سرویس محیط های مجازی را توضیح می دهیم. با توجه به این موضوع که بخش عمده کاربران محیط های مجازی را جوانان تشکیل می دهند، بررسی اقدامات اجتماعی بر روی این گروه برای فعالیت های دانشگاهی بعدی بسیار مهم است.
  • دوم این که اطلاعاتی در مورد نقش ها و تأثیر نسبی باورهای ذهنی، آثار اجتماعی و قابلیت کنترل سیستم به عنوان پیش نیازهای تداوم استفاده از محیط های مجازی ارائه می کنیم.
  • سوم این که دانش نظری موجود درباره نحوه و میزان پیش بینی قصد استفاده کاربران از محیط های مجازی از طریق DTPB را افزایش می دهیم. بر اساس تعریف فیشبین و آیزن (1975)، از نیت رفتاری به عنوان عامل جانشین برای اندازه گیری رفتار واقعی استفاده می کنیم و آن را به عنوان قصد کاربران برای تداوم استفاده از یک محیط مجازی تعریف می کنیم که نمایانگر استفاده باشد.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری

دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی

هدف ما بررسی نحوه و گستره پیش بینی قصد کاربران برای حفظ فعالیت در محیط های مجازی از طریق باورهای نگرشی، تأثیر اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده بود. برای تحقق این هدف از DTPB استفاده کردیم تا مدل پژوهشی یکپارچه ای را طراحی کنیم و با در نظر گرفتن برداشت و نیات کاربران محیط های مجازی، تحلیلی در مورد داده های تجربی در مقیاس بزرگ انجام دهیم. بنابراین این مطالعه با وارد کردن DTPB و بررسی تجربی آن در تبیین تصمیم گیری کاربران به پژوهش های مربوط به سایر محیط های مجازی کمک می کند.

Model
مدل حضور نوجوانان در محیط های مجازی

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

Abstract

why teenagers stay in virtual worlds?

Academics and business practitioners are intrigued by the factors that foster continued user engagementin virtual worlds (VWs). It is unclear how, and to what extent, existing theories can explain their continueduse. As young people constitute the majority of VW users, understanding the reasons for their continueduse intentions is important. Taking the distinctive features of VW services into account, such as thevisibility of users’ actions to other users, we contextualize the Theory of Planned Behavior and investigatethe role of teenagers’ attitudes, social influences and perceived behavioral control as the determinants oftheir continued intention to use VW.

Keywords: Virtual worlds, Continued use, Decomposed theory of planned behavior, online service, Teenager

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123