عنوان انگلیسی مقاله:

Is your organization conducive to the continuous creation of social value? Toward a social corporate entrepreneurship scale

ترجمه عنوان مقاله: آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است؟ حرکت به سوی شرکت اجتماعی

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود پرسشنامه مقاله

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • افزایش ایجاد ارزش اجتماعی در کسب و کار
 • همه فرآیند های ایجاد ارزش یک فرآیند پویا هستند
 • کارآفرینی شرکت و ارزش اجتماعی
 • جدول 1: سوابق ایجاد ارزش اجتماعی
 • مقیاس کارآفرینی شرکت اجتماعی (SCES)
 • اهمیت ذینفع
 • فعالیت اجتماعی
 • اداره شرکت
 • شفافیت (افشا)
 • یک مطالعه اکتشافی
 • شرح نمونه
 • نتایج
 • محدودیت ها
 • آینده نوآورانه
 • جدول 2: ابزار SCES
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است؟

در چند دهه گذشته، تاکید صریح بر ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت ها سودجو و غیرانتفاعی بیشتر شده است و حتی باعث ظهور یک طبقه بندی سازمانی قانونی جدید برای شرکت ها بزرک شده است. همانند ارزش مالی، ارزش اجتماعی نیز یک مفهوم پویاست و موضوع آن، ایجاد تغییرات دائمی در محیط بیرونی شرکت، همچنین تغییر فرصت ها و تهدید ها برای شرکت است. اگرچه محققان در زمینه کارآفرینی اجتماعی مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و همچنین در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی انجام داده اند اما این پژوهش در درجه اول در عرصه سازمان های نوپا و استارت آپ انجام شده است. در مقابل، تحقیقات در زمینه کارآفرینی شرکت ها، بر ایجاد ارزش در شرکت تاکید دارد اما این پژوهش در درجه اول بر شناسایی و بهره برداری از فرصت ها در زمینه ایجاد ارزش مالی متمرکز است.

با ترکیب این دو، ما می توانیم ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت را بوسیله ارائه یک مقیاس اجتماعی برای کارآفرینی شرکت (SCES) ؛ همچنین یک سند جدید در زمینه اندازه گیری سوابق سازمانی را برای کارافرینی شرکت و همچنین فراهم کردن فرصت ها برای مدیران به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا محیط، رفتار کارآفرینانه شرکت را  در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی پشتیبانی می کند را مورد بررسی قرار دهیم.  این مقاله  با بحث در مورد سهم بالقوه شیوه های مدیریتی صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی شرکت، ارزش اجتماعی، سازمان ترکیبی، توسعه مقیاس، استراتژی نوآوری اجتماعی