عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of dynamic capabilities on value based pricing and export performance

ترجمه عنوان مقاله: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 21 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه مقالعه و توسعه‌ی فرضیات
 • مدل مفهومی
 • قابلیت‌های (ظرفیت‌های) پویا
 • قیمت‌گذاری ارزش-محور
 • عملکرد صادرات
 • روششناسی
 • جمع‌آوری داده‌ها و توصیف نمونه
 • نتایج
 • ارزیابی مدل سنجش
 • ارزیابی مدل ساختاری
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

در این مطالعه، ما به بررسی تاثیر مولفه‌های مختلف قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات می‌پردازیم. ما یک مدل پژوهشی را برای بررسی سه فاکتور مولفه‌ای قابلیت‌های پویا، یعنی، قابلیت تطبیقی، ظرفیت جذب، ظرفیت نوآوری، و تاثیر متناظر آن‌ها روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات، توسعه می‌دهیم. علاوه‌براین، ما رابطه‌ای را بین قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات فرضیه‌سازی می‌کنیم. بر اساس نمونه‌ای از 172 مدیر عامل استرالیایی و مدیران بازاریابی، ما فرضیه‌های خود را از طریق مدل بندی معادله‌ی ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی تست می‌کنیم.

نتایج نشان می‌دهند که ظرفیت تطبیقی یک شرکت و ظرفیت نوآوری، هر دو دارای تاثیر مثبتی روی قیمت‌گذاری ارزش-محور هستند. علاوه‌ بر این، نتایج ما نشان می‎‌دهند که ظرفیت تطبیقی دارای تاثیر مثبتی روی عملکرد صادرات است. رابطه‌ی بین قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات را نمی‌توان پشتیبانی کرد. از این‌ رو، ما نتیجه می‌گیریم که ظرفیت تطبیقی یک شرکت، نقشی حیاتی را در قیمت‌گذاری بین‌المللی ایفا می‌کند و منجر به افزایش عملکرد صادرات می‌شود.

کلمات کلیدی: ظرفیت‌های پویا، قیمت‌گذاری ارزش-محور، عملکرد صادرات، بازاریابی بین‌المللی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

قیمت گذاری بین المللی یک مسئله اصلی در میان پژوهشگران بازاریابی بین المللی است. علی رغم تعداد قابل توجهی از مطالعات در سال های اخیر، یافته های مربوط به عوامل تعیین کننده قیمت گذاری صادرات، هنوز هم می تواند به عنوان تقسیم و ناسازگار توصیف شود. قیمت گذاری صادرات استراتژیک نشان دهنده یکی از گزینه های چندگانه است که شرکت می تواند رقابت خود را افزایش دهد (Dolgui & Proth، 2010). این رویکرد نیاز به بررسی پیشینه ای مختلفی دارد که روش قیمت گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط