دسته : همه

عنوان انگلیسی مقاله:

Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective

ترجمه عنوان مقاله: طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

$$$: فقط 5000 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • سیستم پایگاه دانش و کاربرد آن
 • مفهوم پایگاه سیستم دانش (KBS)
 • کارت امتیاز متوازن
 • ابعاد کارت امتیاز متوازن
 • بعد یادگیری و رشد
 • بعد فرآیند داخلی
 • بعد مشتری
 • بعد مالی
 • در باره امر BSC و KBS
 • تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
 • روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی
 • AHP BSC
 • معماری سیستم پایگاه دانش BSC
 • معماری BSC KBS
 • پایگاه داده
 • پایگاه مدل
 • استدلال پایگاه قانون
 • اجرای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان:
 • نتیجه گیری و کارهای آینده
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

اولین بار بحث استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یکپارچه کننده دیدگاه عملکرد کلی سازمان و اهداف استراتژیک، توسط کاپلان و نورتون مطرح شد. کارت امتیازی متوازن هماهنگ کننده اقدامات مالی با دیگر شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد یک چشم اندازاست که شامل هر دو جنبه مالی و غیر مالی است. کارت امتیازی متوازن ثابت کرده است که یک ابزار قدرتمند برای برنامه ریزی استراتژیک است و استراتژی های مربوط به پیاده سازی استراتژی است. پیاده سازی موفق استراتژی برپایه برنامه ریزی استراتژیک اثر بخش انجام می شود.

با توجه به اینکه برنامه ریزی استراتژیک،یک ضرورت مجازی در کسب و کار است، این کار یک رویکرد جامع برای ابزارکارت امتیاز متوازن و یک سیستم دانش محوررا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد می کند، و پس از آن توسعه فکری سیستم دانش محورکارت امتیازی متوازن برای برنامه ریزی استراتژیکی که هماهنگ کننده است و یا نحوه مدیریت شرکت را انتخاب می کند و یا استراتژی های عملیاتی آن را که بر اساس دیدگاه های زیر است،پیشنهاد می کند : یادگیری و رشد، فرآیند داخلی / کسب و کار، مشتری، و عملکرد مالی. این سیستم می تواند به تعیین وزن راهبردی خاص کمک کند. سیستم کارت امتیازی متوازن عقلایی دانش محور،برنامه ریزی استراتژیک خودکار کارامد را تسهیل می کند.

کلید واژه ها: سیستم های مبتنی بر دانش کارت امتیازی متوازن در تحلیلی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

محققانی که با مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت سروکار دارند در دهه اخیر به اثرات کارت امتباری متوازن در عملکرد سازمان و برنامه های استراتژیک خیلی توجه کرده اند. BSC  که بوسیله کاپلان و نورتون طراحی شده چهار بعد از ابعاد ارزشمند فعالیت های شرکت را نشان می دهند. ترتیب این ابعاد به این صورت می باشد: بعد یادگیری و رشد، بعد داخلی، بعد مشتری و در نهایت دید مالی.

از زمان معرفی آن از سال 1990 BSC یک وسیله برای ارزیابی مدیریت استراتژیک محسوب می شود. متودلوژی BSC زیر ساختهایی برای فعالیت مدیریت استراتژیک بوجود می آورد. BSC چهار روش مدیریتی جدیدی را معرفی می کند که به صورت جداگانه و ترکیب، هم اهداف استراتژیک بلند مدت و فعالیتهای کوتاه مدت را شکل می دهد. BSC با ترکیب بعد مالی، مشتری، امور داخلی، و رشد و یادگیری به مدیران کمک می کند تا روابط متقابل و علت اثرا ت را درک کنند.

این ادراک به مدیران کمک می کند تا از فکرهای سنتی سبقت بگیرند و به مسائل مالی توجه نمایند و در نهایت قدرت تصمیم گیری و حل مسئله خود را بالا ببند. برنامه ریزی استراتژیک در تجارت بسیار ضروری می باشد. برنامه استراتژیک با برنامه عملیاتی متفاوت می باشد، برنامه ریزی استراتژیک ادراکی، تصوری و هدایتی می باشد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مطالعه بر روی این سوال تمرکز دارد که مدیریت چگونه می تواند اهداف خود را انتخاب کند و از کارت امتیاز سلسله مراتبی استفاده کند. این مطالعه از KBS برای سیستم پایگاه دانش BSC استفاده می کند. در نتیجه این مطالعه ساختار BSC KBSبرای برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت توضیح می دهد. کار بالقوه این تحقیق را به این صورت می توان بیان نمود : اول این تحقیق ابزار منطقی و قابل اطمینان برای واحدهای تجاری فراهم می کند تا یک برنامه استرتژیک را فراهم نماید. این تحقیق برای تجزیه و تحلیل استراتژی های سازمان و وزن های آنها از روش AHP ناپارامتریک استفاده می کند.

بنابراین این تحقیق از فزآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی استراتژی ها و اندازه گیری ها در سیستم پایگاه دانش BSC استفاده می کند. دوم این سیستم می تواند وزن استراتژی های خاص را مشخص کند. هوش BSC KBS به کارمندان در اجرای کارای برنامه های استراتژیک برای بدست آمدن نتایج بهتر کمک می کند. علاوه بر این هوش BSC KBS برایStart_up مهم، ایجاد تجارت و واحدهای استراتژیک تجارت مناسب هستند.

چکیده انگلیسی مقاله

First developed by Kaplan and Norton [Kaplan R. S., & Norton D. P. (1992). The balance scorecard – measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79], balanced scorecard (BSC) provides an integrated view of overall organizational performance and strategic objectives. BSC integrates financial measures with other key performance indicators to create a perspective that incorporates both financial and non-financial aspects. BSC has proven a powerful tool for strategic planning and communicating strategy that assists in strategy implementation. Successful strategy implementation is based on effective strategic planning.

Owing to the strategic planning being a virtual necessity in business, this work proposes an integrated approach for the balanced scorecard tool and knowledge-based system using the analytic hierarchy process (AHP) method, and then develops an intellectual BSC knowledge-based system for strategic planning that sets or selects firm management or operational strategies based on the following perspectives: learning and growth, internal/business process, customer, and financial performance. This system can help determine specific strategy weights. The intellectual BSC knowledge-based system facilities efficient automated strategic planning.

Keywords: Knowledge-based system, Balanced scorecard, Analytic hierarchy process

 

 

مطالب مرتبط