عنوان انگلیسی مقاله:

Designing and evaluating an online role play in conflict management

ترجمه عنوان مقاله: طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض

$$$: رایگان ویژه اعضاء

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

ترجمه قسمتی از مقاله

فهرست مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • ایفای نقش آنلاین  مرور مقالات و متون
  • طراحی یک نقش آنلاین در مدیریت تعارض
  • ارزیابی ایفای نقش آنلاین
  • نتایج و تحلیل ها
  • آموختن ادراکی
  • مشارکت ادراکی
  • رضایت ادراکی
  • نتیجه گیری / محدودیت ها و تحقیق های دیگر

چکیده مقاله

ترجمه مقاله مدیریت تعارض

هدف: هدف از این مقاله معرفی ایفای نقش آنلاین از طریق مسائل کلیدی و مرور مقالات و منابع در خصوص چگونگی طراحی و به کارگیری ایفای نقش آنلاین هنگام طراحی مدیریت تعارضات است.

طراحی/ روش/ دستیابی: با در نظر گرفتن موضوعات کلیدی مشخص در بررسی مقالات و منابع، ایفای نقش در مدیریت تعارض طراحی و ارزیابی شده است. این اطلاعات از طریق بررسی یادگیری ادراکی، مشارکت و رضایتمندی جمع آوری شده است.

یافته ها: در کل اکثر دانش آموزان احساس می کردند که ایفای نقش را آموخته و در آن شرکت کرده اند. بیشتر یافته های قطعی این بوده است که دانش آموزان از تجربه ی ایفای نقششان راضی بوده اند.

محدودیت های تحقیق/مفهومات ضمنی: محققان سعی دارند ابعاد و مقیاس موفقیت را در ایفای نقش آنلاین گسترش دهند. مقیاسهایی که به منظور ارزیابی یادگیری ادراکی، مشارکت و رضایتمندی از ایفای نقش بدست آمده قابل گسترش و آزمایش است و تاثیرات آن بر یادگیری نیاز به واکاوی بیشتر دارد.

مفاهیم کاربردی: توصیه شده است که معلمان مسائل کلیدی مشخص طرح ایفای نقش آنلاین را در گزارش ذکر کنند. به نظر می رسد تشویق دانش آموزان برای تفکر و تامل، مطالعه و تحقیق بیشتر در رابطه با ایفای نقش آنلاین مهمترین چالش است.

اصالت/ ارزش: همکاری آنلاین مفیدتر از چشم انداز یادگیری اینترنتی مطرح شده است. اگر چالش بر سر پژوهش و تمرین به منظور یادگیری نحوه گسترش فعالیتهی یادگیری اینترنتی گروهی است. این مقاله بر این موضوع متمرکز شده است که چگونه می توان ایفای نقش آنلاین را طراحی و ارزیابی کرد.

کلید واژه: ایفای نقش، مدیریت تعارض، یادگیری اینترنتی، سوئد

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

قسمتی از مقدمه مقاله

ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض

ترجمه مقاله مدیریت تعارض: معمولا همکاری آنلاین مفیدتر از دورنمای یادگیری اینترنتی مطرح می شود. بنابراین در پژوهش و اجرای همزمان آن چالشی در طراحی فعالیتهای گروهی ایجاد می شود. فعالیتهایی با کیفیت بالا از قبیل ایفای نقش و بحث و مذاکره. درست مانند حرکت از مرحله ی اول «یعنی از جایی که اولین گیرنده ها توسط تکنولوژی پدید آمده آزمایش شدند» به سوی مرحله ی دوم « جایی که شیوه ها و فعالیتهایی برای استفاده از تکنولوژی های موجود در جهت کمک به یادگیرنده ها» ایجاد و ارزیابی شد. به عنوان مثال محققان بر روی اینکه چگونه ایفای نقش (با کمک نسبی یا کامل کامپیوتر) می تواند در حمایت از آموزش به کار گرفته شود تحقیق کرده اند. وجود چندین دلیل نشانگر این است که احتمالا تکنولوژی به ایفای نقش کمک می کند.
….

نتیجه گیری مقاله

ترجمه مقاله مدیریت تعارض

این مقاله ابعاد کلیدی برای طراحی ایفای نقش آنلاین معرفی کرده است و درباره ی نحوه ایفای نقش آنلاین و امکان سهولت آن با کمک تکنولوژی مثالهایی را فراهم آورده است. در کل اکثر دانش آموزان معتقد بودند که ایفای نقش را آموخته و در آن شرکت کرده اند. به نظر می رسد که تشویق دانش آموزان به تفکر و تحمل و انجام تحقیقات ومطالعات بیشتر یک چالش کلیدی است. قطعی ترین یافته آن بود که دانش آموزان از تجربه ایفای نقششان راضی بوده اند که این یافته توسط تحقیقات قبلی حمایت شده بود. اما مقیاس هایی که برای ارزیابی آموختن ادراکی، مشارکت و رضایتمندی در ایفای نقش بوجود آمدند می توانند ارتقا یابند و آزمایش شوند مخصوصا مقیاس سنجش رضایتمندی دانش آموزان که فقط شامل دو مورد است.

مزیت آزمودن یک جمعیت کوچک این است که فعالیت ایفای نقش را می توان عمیق تر آزمایش کرد، اگرچه یک عیب آن این است که نتایج آن فقط به جمعیت کوچک دانش آموزان مدیریت تعارض سوئدی محدود می شود. از آنجا که این یک تحقیق اکتشافی است، نتایج ابتدایی است و نیاز به آزمایش در زمینه های دیگر دارد. به نظر می رسد تشویق دانش آموزان به تفکر و انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در رابطه با ایفای نقش آنلاین چالش بزرگی است. محققان تمایل دارند مقیاس ها و ابعاد موفقیت ایفای نقش آنلاین را بیشتر گسترش دهند. این مقاله حاصل مرور مقالات و مطالعات تجربی است که تاثیرات آن بر یادگیری نیاز به واکاوی بیشتر دارد به علاوه این تحقیق هم راستا با مطالعات گذشته(بل2001 و چستر و کوئین 1998) پیشنهاد می کند که گمنامی سبب روابط مضاعف بین دانش آموزان می شود البته این موضوع نیاز به واکاوی بیشتر دارد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123